Søk patent i Noreg

Vi tilrår at du les alle 13 punkta før du trykker «Start ny patentsøknad».

10. Har du allereie starta ein søknad eller sendt ein søknad?

Søknad: Finn igjen søknadene dine under arbeid eller sende søknader.

Kvitteringa vil vere tilgjengeleg her i ettertid.

Korrespondanse: Når du har levert søknaden din, vil all vidare korrespondanse i søknadsbehandlinga mellom deg og oss skje digitalt. Brev vil bli tilgjengeleg under "Mine meldingar" og i meldingsboksen din i Altinn.

Kor lenge varar eit patent?

Eit patent kan oppretthaldast i inntil 20 år frå den dagen du leverer inn ein søknad, så lenge du betalar årsavgifter. Du må betale ei årsavgift for kvart år. Viss du ikkje betalar dei nødvendige avgiftene, opphøyrer patentet.
Oversikt over avgiftene
Les meir om årsavgifter og fornying av et patent

Har du lese alle 13 punkta øvst på sida?