Søk patent i Noreg

Vi tilrår at du les alle 13 punkta før du trykker «Start ny patentsøknad».

8. Patent i andre land?

Patentet du eventuelt får, gjeld kun for Noreg. Det hindrar ikkje andre i å utøve oppfinninga i andre land. Er det viktig å verne einerettene andre stader, må du søkje patent i andre land eller andre regionar.

Når du har levert søknad til Noreg, kan innleveringsdagen din gjelde for søknadar til andre land/regionar dersom du søkjer innan 12 månader frå du leverte søknaden i Noreg. Då får du såkalla prioritet frå den første søknaden. Dersom andre har søkt patent på ei tilsvarande oppfinning i løpet av denne 12-månadersperioden, vil patentsøknaden din gå føre på grunn av "tidlegare prioritet".

Vi anbefaler deg å oppsøke profesjonell hjelp dersom du har tenkt å søkje patent utanfor Noreg, fordi det er mange formaliteter og absolutte tidsfrister å tenkje på. Det er oftast ikkje nok å berre få patent i Noreg. Rådgivarbransjen gir gode råd langt ut over det Patentstyret har høve til å tilby.

Les meir om å søkje patent i andre land

Sjå oversikta over rådgivarar som kan hjelpe deg på iprhjelp.no

Har du lese alle 13 punkta øvst på sida?