Kollektive forvaltingsorganisasjonar, uavhengige forvaltningseiningar og medlemsorganisasjonar registrerte hos Patentstyret

Her finn du ei oversikt over kollektive forvaltningsorganisasjonar, uavhengige forvaltningseiningar og medlemsorganisasjonar registrerte hos Patentstyret. Dette er i høve «Lov om kollektiv forvalting av opphavsrett». Oversikta vil bli løpande oppdatert.

Kollektive forvaltningsorganisasjonar

  • BONO - norske opphavsrettsorganisasjonen for dei som skapar visuelle verk
  • Gramo - forsikrer at artistar, musikarar og plateselskap får betalt når den innspilte musikken deira blir brukt på radio eller i det offentlege rom
  • Kopinor - inngår avtalar om kopiering og bruk av åndsverk for rettshavarar i Noreg og utlandet
  • Music Nest Norway - musikkprodusentane sin forvaltningsorganisasjon
  • Norwaco - bindeledd mellom skaparar og brukarar av kultur og underhaldning innan TV, film og musikk
  • TONO - gir komponistar, tekstforfattarar og musikkforlag ei inntekt for offentlege framføringar og utgivingar

Medlemsorganisasjonar

Uavhengige forvaltningseiningar

Meir informasjon om ordninga

Patentstyret fører tilsyn med organisasjonar som kollektivt forvalter opphavsrett

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: