Prioritetsdokument og stadfestingar

Du kan bestille prioritetsdokument og stadfestingar frå Patentstyret.

Eit prioritetsdokument er ein kopi av dei fyrste dokumenta som blei levert saman med søknaden din. Viss du søkjer i utlandet og ønskjer å krevje prioritet frå din tidlegare norske søknad, må du bestille eit prioriteringsdokument frå Patentstyret. 

Ei stadfesting er ein kopi av varemerke- og designsøknader eller rettar som finst i registeret vårt. Vi sender deg dokumentet elektronisk med stempel og underskrift av Patentstyrets direktør. 

Prioritetsdokument

Bestilling og betaling via Altinn

Bruk skjemaet i Altinn for å bestille og betale prioritetsdokumenter for design-, varemerke- og patentsøknader. Dersom du ikkje har eit norsk personnummer, finn du eit eige skjema på denne sida.

Du må betale 300 kroner per dokument med Visa eller MasterCard når du leverer bestillinga di.

Vi behandlar normalt bestillinga som blir leverte via dette skjemaet innan 5 vyrkedagar etter at vi har motteke den. 

Vi gjer merksam på at vi gjer prioritetsdokument tilgjengelege i WIPO Digital Access Service (WIPO DAS). Les meir under avsnittet «Tilgang til digitale prioritetsdokumenter» lenger ned på sida. 

Viktig: Nokre land har spesielle krav, som krevjar papir versjon: Bahrain, De sameinte arabiske emirat, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Iran, Kina, Japan og Russland. Det er derfor viktig at du spesifiserer i kva land du søkjer.

Alternativ måte å bestille på

Du kan også bestille ved å sende ein e-post til post@patentstyret.no. Du må samtidig overføre 300 kroner per dokument til Patentstyrets bankkonto 8276 01 00192. Vi fakturerer ikkje dette beløpet.

Vi behandlar normalt bestillingar levert via e-post innan 10 vyrkedagar etter at vi har motteke betalinga. Dette fordi vi må vente på at pengane har kome inn på Patentstyret sin konto.

Vi gjer merksam på at vi gjer prioritetsdokumenter tilgjengelege i WIPO Digital Access Service (WIPO DAS). Les meir under avsnittet «Tilgang til digitale prioritetsdokumenter» lenger ned på sida. 

Viktig: Nokre land har spesielle krav, som krevjar papir versjon: Bahrain, De sameinte arabiske emirat, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Iran, Kina, Japan og Russland. Det er derfor viktig at du spesifiserer i kva land du søkjer.

Tilgang til digitale prioritetsdokumenter

Dine prioritetsdokumenter vil vere tilgjengelege i WIPO Digital Access Service (WIPO DAS), som er eit internasjonalt elektronisk system som tillèt sikker utveksling av prioritetsdokumenter og liknande dokumenter mellom dei kontora for industrielle rettar som deltek i ordninga.

WIPO vil automatisk sende ei tilgangskode til den e-postadressa som du oppgjer ved bestilling. Hugs at du må dele denne koden med kontoret for industrielle rettar i det landet du ønskjer å vidareføre prioritet.

Du finn informasjon om korleis du kan følgje sakene dine på WIPO Digital Access Service. 

Viss landet du søkjar i ikkje er medlem av WIPO DAS, og du er registrert som Altinn-kunde hos oss, sender vi prioritetsdokumentet via Altinn. Ver merksam på at dei fleste land godtek enten ein digital versjon eller ein versjon som du sjølv har skrive ut.

Bekrefta kopiar

Bestilling og betaling via Altinn

Bruk skjemaet i Altinn for å bestille og betale for bekrefta kopiar av design-, varemerke- og patentsøknader og -rettigheitar. Dersom du ikkje har eit norsk personnummer, finn du eit eige skjema på denne sida.

Du må betale 300 kroner per dokument med Visa eller MasterCard når du leverer bestillinga di.

Vi behandlar normalt bestillingar som blir leverte via dette skjemaet innan 5 vyrkedagar etter at den er motteke.

Alternativ måte å bestille på

Du kan også bestille ved å sende ein e-post til post@patentstyret.no. Du må samtidig overføre 300 kroner per dokument til Patentstyrets bankkonto 8276 01 00192. Vi fakturerer ikkje dette beløpet.

Vi behandlar normalt bestillingar som blir leverte via e-post innan 10 vyrkedagar etter at bestillinga er motteke. Dette fordi vi må vente på at pengane er kom inn på Patentstyrets konto.

Vi sender dine bekrefta kopiar elektronisk

Viss du er registrert som Altinn-kunde hos oss, sender vi stadfestinga via Altinn. Viss du ikkje er Altinn-kunde hos oss, sender vi dokumenta via e-post.

Engelsk omsetjing av klassar for varemerke og designprodukt:
Klassene for varemerke og fellesmerke, og produktangivelser for design er på norsk. Viss du treng ein engelsk versjon, må du sende ein omsetjing til oss saman med bestillinga di, og vi vil stadfeste at omsetjinga er riktig.

For å finne dei riktige engelske klassane, anbefaler vi at du brukar produktveljaren. Dette verktøyet kan brukast til å omsetje valde termar frå norsk til engelsk og omvendt. Du vel dei aktuelle varene og tenestene i produktveljaren og trykker lagre/omsett. Den norske teksten blir då omsett til engelsk. 

Kopiteneste

Vi kan også levere kopiar av søknader og andre saksdokument.
Meir informasjon om kopitenesta

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: