Prioritetsdokument og stadfestingar

Du kan bestille og få tilsend prioritetsdokument og stadfesting elektronisk med stempel og underskrift av Patentstyret sin direktør.

Eit prioritetsdokument er ein kopi av dei fyrste dokumenta som blei levert saman med søknaden din.

Ei stadfesting er ein kopi av varemerke-, design- og patentsøknader eller rettar som finst i registeret vårt.

Døme på eit prioritetsdokument (PDF)
Døme på ein stadfesta varemerkesøknad (PDF)

Bestilling og betaling

Bruk dette skjemaet i Altinn for å bestille og betale prioritetsdokument og stadfesting av varemerke-, design- og patentsøknader eller rettar.

Bestillinga må betalast med Visa, MasterCard eller BankAxess ved innlevering. Så snart vi har behandla bestillinga, sender vi deg eit elektronisk prioritetsdokument eller stadfesting.

Ved bruk av skjemaet sender vi normalt kopiane innan 5 vyrkedagar etter at vi har motteke bestillinga. Ved hastebestillingar kan dette spesifiserast i skjemaet.

Alternativ måte å bestille kopiar

Du kan også bestille kopiar ved å sende ein e-post til: post@patentstyret.no, for eksempel dersom du ikkje har norsk personnummer. Du må samtidig overføre 300 kroner til bankgirokontoen vår 8276 01 00192. Vi fakturerer ikkje dette beløpet.

Ved bestilling via e-post sender vi normalt kopiane innan 10 vyrkedagar etter at vi har motteke betalinga.

Utsending

Vi sender prioritetsdokument og stadfestingar elektronisk. Dersom du er Altinn-kunde hos oss, sender vi dokumenta via Altinn. Dersom du ikkje er ein Altinn-kunde hos oss sender vi dokumenta via e-post. Du kan sjølv skrive ut ei papirutskrift av det elektroniske dokumentet.

For søknader som ikkje er allment tilgjengelege, sender vi via Altinn eller på papir.

Unnatak:
GCC-land (Bahrain, De sameinte arabiske emirat, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia) krev notarialstadfesting eller legalisering for at prioritetsdokument og stadfestingar skal bli rekna som gyldige. USA, Kina, Japan, India og Iran krev også originale dokument.
Vi sender dokument med originalt stempel og underskrift for dei landa der dette blir kravd. NB! Du må spesifisere dette i bestillinga di.

Dersom du ønskjer informasjon om kva notarialstadfesting og legalisering er, kan du lese om dette på nettsidene til regjeringa.no.

Varemerkesaker

Klassane for varemerkesaker er på norsk. Vi omset ikkje klassane til engelsk sidan det kun er den norske varianten som er gyldig i Noreg. Viss du har behov for ein engelsk versjon, kan du sende ei omsetjing av klassane til oss saman med bestillinga di og vi vil bekrefte at omsetjinga er riktig.

For å finne dei riktige engelske klassane, anbefaler vi at du brukar produktveljaren. Dette verktøyet kan brukast til å omsetje valde termar frå norsk til engelsk og omvendt. Du vel dei aktuelle varene og tenestene i produktveljaren og trykker lagre/omsett. Den norske teksten blir då omsett til engelsk. 

Pris 

  • prioritetsdokument / stadfesting: 300 kroner

Kopiteneste

Vi kan også levere kopiar av søknader og andre saksdokument.
Meir informasjon om kopitenesta

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: