Prioritetsdokument og stadfestingar

Du kan bestille prioritetsdokument og stadfestingar frå Patentstyret.

Eit prioritetsdokument er ein kopi av dei fyrste dokumenta som blei levert saman med søknaden din. Vi gjer dokumenta tilgjengelige i WIPO Digital Access Service (DAS), eit internasjonalt elektronisk system som tillet sikker utveksling av prioritetsdokument og liknande dokument mellom dei kontora for industrielle rettar som deltek i ordninga.

Eksempel på eit prioritetsdokument for patent (PDF)

Ei stadfesting er ein kopi av varemerke-, design- og patentsøknader eller rettar som finst i registeret vårt. Vi sender deg dokumentet elektronisk med stempel og underskrift av direktøren i Patentstyret.

Døme på ein stadfesta varemerkesøknad (PDF)

Bestilling og betaling via Altinn

Bruk dette skjemaet i Altinn for å bestille og betale prioritetsdokument eller ei stadfesting av varemerke-, design- og patentsøknader eller rettar. Du må betale med Visa, MasterCard eller BankAxess når du levererer bestillinga di.

Vi behandler normalt bestillinga som leverest via dette skjemaet innan 5 vyrkedagar etter at vi har motteke den. 

Alternativ måte å bestille på

Du kan også bestille kopiar ved å sende ein e-post til post@patentstyret.no, for eksempel dersom du ikkje har norsk personnummer. Du må samtidig overføre 300 kroner til bankgirokontoen vår 8276 01 00192. Vi fakturerer ikkje dette beløpet.

Vi behandler normalt bestillingar levert via e-post innan 10 vyrkedagar etter at vi har motteke betalinga. Dette fordi vi må vente på at pengane har kome inn på Patentstyret sin konto.

Prioritetsdokument blir delte i WIPO Digital Access Service (DAS)

Vi vil gjere prioritetsdokumenta tilgjengelige i WIPO Digital Access Service (DAS), WIPO vil automatisk sende ein tilgangskode til den e-postadressen som du oppgir når du bestiller. Denne koden må du dele med kontoret for industrielle rettar i det landet du ønskjer å vidareføre prioritet.

Du må verer registrert som brukar hos WIPO for å få tilgang til dokumentet. Du kan opprette ein brukar eller logge deg inn frå WIPO Digital Access Service - Applicant Portal. Under WIPO Digital Access Service kan du finne informasjon om korleis du bruker nettportalen, oppretter brukar, endrar passord og meir.

Unnatak:
Det er nokre få land som ikkje er medlem av WIPO DAS. Dette gjeld GCC-land (Bahrain, Dei foreinte arabiske emirat, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia). Desse krev notarialstadfesting eller legalisering for at prioritetsdokument skal vere gyldige. Iran krev også originale dokument. Vi sender dokument med orignialt stempel og underskrift for dei landa der dette er kravd. NB! Du må spesifisere dette i bestillinga di.

Viss du ønskjer informasjon om kva notarialstadfesting og legalisering er, finn du informasjon om dette på nettsidene til regjeringa.no.

Vi sender stadfesting elektronisk

Viss du er Altinn-kunde hos oss, sender vi dokumenta via Altinn. Viss du ikkje bruker Altinn, sender vi dokumenta via e-post. Du kan sjølv skrive ut ei papirutskrift av det elektroniske dokumentet.

Engelsk omsetjing av klassar for varemerke:
Klassane for varemerkesaker er på norsk. Vi omset ikkje klassane til engelsk sidan det kun er den norske varianten som er gyldig i Noreg. Viss du har behov for ein engelsk versjon, kan du sende ei omsetjing av klassane til oss saman med bestillinga di og vi vil bekrefte at omsetjinga er riktig.

For å finne dei riktige engelske klassane, anbefaler vi at du brukar produktveljaren. Dette verktøyet kan brukast til å omsetje valde termar frå norsk til engelsk og omvendt. Du vel dei aktuelle varene og tenestene i produktveljaren og trykker lagre/omsett. Den norske teksten blir då omsett til engelsk. 

Pris 

Prioritetsdokument og stadfesting: 300 kroner

Kopiteneste

Vi kan også levere kopiar av søknader og andre saksdokument.
Meir informasjon om kopitenesta

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: