Skjema

Søk varemerke, design eller patent

Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer søknaden din. Våre søknadsvegvisar leier deg gjennom søknadsprosessen.
Varemerke: Søk varemerke i Noreg 
Patent: Søk patent i Noreg
Design: Søk designregistrering i Noreg

Andre elektroniske skjema

Bruk følgjande skjema i Altinn for å kommunisere med oss.

Brev: skal du sende oss brev i ein søknad eller registrering?
Bruk: skjema for korrespondanse.

Overføring, fusjon eller endring av namn/adresse/fullmektig
Bruk skjema i Altinn dersom du skal gjere endringar i gjeldande varemerke-, design- og patentsøknader eller rettar.

Prioritetsdokument og stadfestingar
Bruk skjemaet for bestilling av prioritetsdokument og stadfestingar frå Patentstyret.

Ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer
Bruk skjema for søknad om ansvarsmerke.

Fellesmerke, utradisjonelt varemerke (og varemerke) 
Bruk søknadsskjema:  Søknad om varemerke.
NB for vanlege varemerke: Dersom du ønskjer kort saksbehandlingstid tilrår vi søknadsvegvisarane omtalte øvst på denne sida.

EP-søknad og validering av EP-patent
Bruk skjema: Ny publisering av EP-søknad og validering av EP-patent

SPC - Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler
Bruk skjema: Søknad om supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) til Patentstyret

Alternativ måte å søke varemerke, design eller patent
Du kan også søkje varemerke, design eller patent direkte via Altinn, men vi tilrår søknadsvegvisaren omtalte øvst på denne sida
Varemerke: Søknad om varemerke (lenke til Altinn)
Design: Søknad om design (lenke til Altinn)
Patent: Søknad om patent (lenke til Altinn)

Har du ikkje norsk nasjonalt ID-nummer?

Les korleis du kan levere ein søknad og kommunisere med Patentstyret elektronisk utan eit norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon berre på engelsk).

PDF-skjema

Nokre av skjema våre finst berre som PDF. Det er dessverre ikkje mogleg å fylle ut og lagre desse skjemaa elektronisk. Dersom du har problem med å opne eit PDF-skjema, prøve ein annan nettlesar eller oppdater til ein nyare versjon av Adobe Acrobat.

Vi har ikkje søknadsskjema i PDF-format for patent, varemerke og design. Bruk dei elektroniske skjemaa øvst på sida.

Dersom du ikkje finn det skjemaet du treng, ring kundesenteret vårt på telefon 22 38 73 00.

Patent

Andre skjema

Andre skjema: engelsk versjon

Varemerke

Korleis sende skjema i PDF-format til Patentstyret:
Fyll ut skjemaet og send det anten:

NB: Ikkje send søknadar og dokument til en namngitt saksbehandlar eller til kundesenteret.

Døme på avtalar

På nettstaden iprhjelp.no finn du døme på forskjellige avtalar, som for eksempel fortrolighetsavtale/teieavtale, lisensiering og arbeidstakaroppfinning.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: