Skjema

Her finn du lenkjer til søknadsskjema og skjema for bl.a. fullmakt, overdraging, namne- og adresseendring, melding om lisens, SPC osv.

Søk varemerke, design eller patent - bruk søknadsvegvisarene våre

Viss du skal søkje om varemerke, design eller patent, bruk søknadsvegvisaren vår for ein enkel og rask søknadsprosess. 
Søk varemerke i Noreg 
Søk patent i Noreg
Søk designregistrering i Noreg

Søk ansvarsmerke - bruk Altinn

Viss du skal søkje om ansvarsmerke anbefaler vi at du sender søknaden via Altinn. Dette er ein sikker og rask kanal. 

Søk ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer: Søknad om ansvarsmerke  

Du kan også søkje varemerke, design eller patent via Altinn, men vi tilrår søknadsvegvisaren nevnt i avsnittet over.

Altinn:
Søk designregistrering: Søknad om design
Søk varemerke: Søknad om varemerke
Søk patent: Søknad om patent

Melding om overføring, fusjon eller endring av namn/adresse/fullmektig

Bruk dette skjemaet i Altinn «Melding til Patentstyret om overføring, fusjon eller endring av namn/adresse/fullmektig» dersom du skal gjere endringar i gjeldande varemerke-, design- og patentsøknader eller rettar.

Skal du sende oss brev i ein søknad eller registrering?

Bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.
Altinn: Korrespondanse til Patentstyret 

Viss du ikkje kan bruke Altinn av ulike grunnar, kan du sende ein e-post til post@patentstyret.no.

Bestilling av prioritetsbevis og stadfestingar

Bruk skjemaet i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.
Altinn: Bestilling av prioritetsbevis og stadfestingar frå Patentstyret

Viss du ikkje kan bruke Altinn av ulike grunnar, kan du sende ein e-post til post@patentstyret.no.

Ikkje mogleg å bruke Altinn?

Har du ikkje moglegheit til å bruke Altinn, har vi fleire skjemaa på denne sida i PDF-format. Se nedenfor. I tillegg er søknad om patent, varemerke og design tilgjengelege i ODT-format. Skjemaa har separate rettleiingarNB: Det er dessverre ikkje mogleg å fylle ut og lagre skjemaet elektronisk.

Patent

Varemerke

Design

Ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer

Andre skjema

Andre skjema: engelsk versjon

For å sjå ei samla oversikt over skjemaa på engelsk, sjå den engelske versjonen av denne sida.

NB: Søknadar og dokument skal ikkje sendast til en namngitt saksbehandlar eller til kundesenteret.

Døme på avtalar

På nettstaden iprhjelp.no finn du døme på forskjellige avtalar, som for eksempel fortrolighetsavtale/taushetsavtale, lisensiering og arbeidstakaroppfinning.

ODT-format

Skjema i ODT-format (OpenDocument Tekst) kan du åpne og redigere i alle OpenOffice-kompatible program (inkludert Windows, Mac, Unix og Google Docs.) Skjemaet kan du lagre og sende inn med vanleg post, eller som vedlegg til ein e-post. For å åpne filer i ODT-format, må du bruke programvare som støtter dette formatet. Du kan laste ned denne programvaren gratis frå OpenOffice.

PDF-format

Skjemaa i PDF-format må du sende inn via vanleg post til Patentstyret fordi informasjonen på skjemaa ikkje kan lagrast. Du kan også skrive ut ferdig utfylt skjema, skanne det inn og leggje ved fila som vedlegg til ein e-post eller som korrespondanse i Altinn. 

Viss skjemaet skal sendast direkte til Patentstyret, skal du ta ei utskrift, underteikne og sende dette til ein av Patentstyret sine offisielle adresser.

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: