Manglande fullmakt

Endring av følgjene ved manglande fullmakt når varemerkesøknaden er klar til registrering.

Har søkjaren av ei nasjonal varemerkeregistrering brukt fullmektig og Patentstyret ikkje har motteke dokumentasjon for fullmaktsforholdet når søknaden er klar til registrering, vil varemerket bli registrert og kunngjort utan fullmektig. Krav om at fullmaktsforhold skal dokumenterast blir bestemt av forvaltningslova § 12 fjerde ledd.

Den nye praksisen vil samsvare med praksis for manglande fullmakt ved merknad og kunngjering av internasjonale registreringar som blir beslutta gjeldande i Noreg.

Har du spørsmål, ta kontakt med seksjonssjef Knut Andreas Bostad på tlf. 22 38 74 05.

(Endringa blei først publisert 4. januar 2011)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: