Merknad om innarbeiding/bruk

Patentstyret vil registrere ein merknad i saker kor dokumentert innarbeiding/bruk har vore avgjerande for at merket kan registrerast, jf. vml. § 3 tredje ledd jf. § 14 tredje ledd andre punktum.

Merknaden vil bli kunngjort i Norsk varemerketidende med INID-kode 521 og teksten "Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket". Dette vil også omfatte innarbeiding/bruk som kun retter seg mot delar av merket eller vareforteikninga.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Knut Andreas Bostad, tlf. 22 38 74 05.

(Endringa vart først publisert 4. januar 2011)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: