Nye rutinar for fristforlenging

Endringa er ein del av Patentstyret sitt arbeid med å effektivisere og forenkle søknadsprosessen for varmerke i Patentstyret. Ny praksis gjeld frå og med 1. juni 2018.

Nye rutinar

  • Alle fristforespurnader blir besvart med eit brev med ny svarfrist.
  • 1. og 2. frist: ikkje krav om grunngiving. Kvar frist er på seks månader.
  • Frå og med 3. frist: fristforespurnad må grunngivast.
  • Kvar fristforlenging frå og med 3. frist er på tre månadar.
  • Totalt tal på fristforlengingar som Patentstyret innvilkger, blir vurdert konkret ut frå den enkelte saka.
  • Ny praksis gjeld både nasjonale og internasjonale varemerkesøknadar. 

Fristforlenging for å sende inn fullmakt er fortsatt ein månad. Denne blir berekna frå utløpet av den opphavlege fristen.

Viss du har spørsmål, kan du ringe kundesenteret vårt på telefon +47 22 38 73 00.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: