Fullstendig liste over varer og tenester (Nice-klassifikasjon)

Informasjon om klassifisering, samt kryssgranskingsliste

Liste over varer og tenester

Liste på norsk
Gjeld frå 1. januar 2023:
Liste over varer og tenester - ordnet alfabetisk - med forklarende bemerkninger (Adobe PDF-fil) 

Gjeld frå 1. januar 2022:
Liste over varer og tenester - ordnet alfabetisk - med forklarende bemerkninger (Adobe PDF-fil)

NB: Ver merksam på at du ikkje finn varer og tenester som Patentstyret har endra ordlyden på i løpet av året, desse vil du berre finne i produktveljaren

Liste på engelsk (Nice Classification)
Liste på engelsk (Nice Classification) (lenka går til WIPO sine nettsider)

Historikk
Nedanfor finn du ei kronologisk oversikt over når kva utgåver og versjonar av klassifikasjonslistene kom, samt oversikt over viktige endringar i klassifiseringa av varer og tenester i Noreg.
Ein kort historikk over Nice-klassifikasjon i Noreg (PDF)
Nice-klassifikasjonen - eit arkiv

Kryssgranskingsliste

Vi brukar ei liste over varer og tenester som hjelpemiddel når vi vurderer om varer og tenester som inngår i forskjellige klassar er likearta.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: