Nice-klassifikasjonssystem - arkiv

Oversikt over tidlegare versjonar av Nice-klassifikasjonssystemet for varer og tenester.

8. utgåve frå 2002 er den fyrste utgåva vi har i brukbar elektronisk form:

Historikk

Vi har laga ei kronologisk oversikt over når kva utgåver og versjonar av klassifikasjonslistene kom, samt oversikt over viktige endringar i klassifiseringa av varer og tenester i Noreg.
Ein kort historikk over Nice-klassifikasjon i Noreg (PDF)

Tidlegare versjoner

På nettsidene til World Intellectual Property Organization (WIPO) finn du fyrste til og med tiande utgåva på engelsk og fransk i PDF-format. Dei finst både alfabetisk og klassevis.
Previous editions of the Nice Classification

Til orientering: Det danske Patent- og Varemærkestyrelsen har nokre eldre versjonar av Nice-klassifikasjon på dansk:
vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/varefortegnelser/saerligt-om-nice-klassifikationen.aspx

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: