Innarbeiding og bruk av eit varemerke

Eit varemerke som er beskrivande og/eller manglar særpreg kan bli registrert viss varemerket er innarbeidet.

For å få eit innarbeidde varemerke registrerte, må du dokumenterer at varemerket er «godt kjent som nokon sitt særlege kjenneteikn» i Noreg.

Dokumentasjon

Dokumentasjonen må vise at varemerket er godt kjent i Noreg for dei varene og tenestene som du ønskjer varemerket registrert for. Dette betyr at dokumentasjonen må vise geografisk spreiing for å gi grunnlag for ei landsdekkjande varemerkeregistrering.

Dersom du har brukt varemerket i eit bestemt område, kan du lese meir om lokal innarbeidelse.

All dokumentasjon som viser bruk av varemerket før søknadstidspunktet/ prioritetstidspunktet er relevant.

Dersom varemerket er beskrivande og/eller manglar særpreg, må dokumentasjonen vise at omsetningskrinsen oppfattar varemerket som «nokon sitt særlege kjenneteikn». Høgsterett slo fast i avsnitt 57 i høgsterettsdommen Rt. 2005 s. 1601, Gule Sider, at slik dokumentasjon for eksempel kan vere dokumentasjon som viser:

  • Varemerket sin marknadsdel
  • intensiteten i bruk av varemerket
  • korleis varemerket har blitt marknadsført
  • kor mange i omsetningskrinsen som oppfattar varemerket som ein angivelse av kommersiell opphav

Dersom varemerket er beskrivande for varene og tenestene dine, må du dokumentere at omsetningskrinsen oppfattar varemerket som «nokon sitt særlege kjenneteikn», og ikkje som beskrivande. Det er i denne samanheng viktig å vere merksam på at det skal mykje til for å innarbeide eit beskrivande varemerke. Vi viser til høgsterettsdommen Rt. 2005 s. 1601, Gule Sider, avsnitt 48.

Les meir om bruksplikt - femårsfristen

Lenke til EU-domstolen si avgjerd:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=enKontakter

Lenke til EUIPO (EU sitt kontor for varemerke og design):
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/

Regelverk

Sjå varemerkelova §§ 3 og 14

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: