Lokal innarbeiding av eit varemerke

Varemerke som er skildrande og manglar varemerkerettsleg særpreg, kan ikkje registrerast på bakgrunn av ein lokalt innarbeidt rett. Ein slik lokalt innarbeidde rett kan berre underbyggje ein tilsvarande lokal einerett, og er ikkje grunnlag for ei landsdekkjande varemerkeregistrering.

Dette er blant annan slått fast av Patentstyrets anna avdeling i sak nr. 7220, Arendals bryggjeri.

Lokalt innarbeidde varemerke har likevel vern mot merke som kan forvekslast. Dette betyr at du kan hindre andre i å registrer ditt lokalt innarbeidde varemerke.

For å hindre andre i å registrere ditt lokalt innarbeidde varemerke kan du sende inn ein protest under søknadsbehandlinga eller ei motsegn innan tre månader etter at varemerket blei kunngjort registrert. 
Les meir om protest og motsegn på sida om «Klageordningar».

Viss du sender inn ein protest eller ei motsegn, må du dokumentere at du har ein innarbeidd varemerkerett. Det er viktig å vere merksam på at Patentstyret deretter gjennomfører ei vanleg vurdering av merka kan forvekslast når vi vurderer om eit varemerke er i strid med eit innarbeidd varemerke.

Viss varemerket har vore kunngjort i over tre månader, er motsegnsfristen gått ut. I slike tilfelle kan du ikkje sende inn krav om at registreringa er ugyldig på bakgrunn av ditt lokalt innarbeidde varemerke.

Regelverk

Sjå varemerkelova §§ 16 og 35. (Lenkja går til Lovdata).

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: