Norsk varemerketidende

Norsk varemerketidende er ein publikasjon som inneheld kunngjeringar innanfor varemerkeområdet.

Søking i registreringar og søknadar

  • Det er ikkje mogeleg å søkje på tvers av alle Varemerketidende på denne nettstaden.
  • For å få fleire opplysningar om norske varemerkeregistreringar og -søknadar, kan du sjekke Patentstyret si søkjeteneste.

Norsk varemerketidende i PDF-format

Norsk varemerketidende er publisert i PDF-format og ordna etter årstal.

Nokre av filene er store, og det kan derfor ta litt tid å laste dei ned.

Norsk varemerketidende 2006
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.