Prisar varemerke

Kva kostar det å registrere eit varemerke, fellesmerke eller ansvarsmerke?

Varemerke

Søknadsgebyr varemerke

Når du leverer inn ein varemerkesøknad, må du betala eit søknadsgebyr.  
Søknadsgebyret dekkjer behandlinga vår av søknaden, og blir ikkje refundert sjølv om søknaden blir avslått eller trekt tilbake.

Fornying varemerke

Registreringa varar i 10 år frå søknadsdatoen. Du kan fornye registreringa di kvart 10. år eit ubegrensa mange gonger. Vi fakturerer ikkje fornyingar, men du vil motta eit varselbrev ca 2 månader før registreringa opphøyrer.

 • Fornyingssavgift i inntil tre klassar: kr 2600
 • Tilleggsavgift for kvar klasse utover tre: kr 1000
 • Tilleggsavgift der krav om fornying leverast etter utløpet av registreringsperioden (forseinkingsavgift): kr 550
 • Meir informasjon om fornying

Andre avgifter og gebyr varemerke

 • Søknad om endring i eit registrert varemerke: kr 1200
 • Motsegn mot annan sitt registrerte varemerke: gratis
 • Krav om administrativ overprøving av eit varemerke: kr 4000 
 • Krav frå tredjepart om sletting av eit varemerke: kr 1900
 • Deling av søknad: kr 2900 for inntil 3 klassar og tilleggsavgift kr. 750 for kvar klasse over 3
 • Gjenopptaking av søknadsbehandlinga: kr 550
 • Melding om overdraging/fusjon: gratis
 • Melding om namn/adresseendring: gratis

Vi fakturerer desse avgiftene og gebyra.

Internasjonal registrering varemerke

 • For Patentstyret si behandling av ein søknad om internasjonal registrering av eit varemerke: kr 800. Gebyret vil bli fakturert.
 • Andre avgifter og gebyr som nemnt i Madrid-protokollen betalast direkte til Det internasjonale byrå.

Fellesmerke

Søknadsgebyr fellesmerke

Når du leverer inn ein søknad om registrering av eit fellesmerke, må du betala eit søknadsgebyr.

 • Søknadsgebyr for registrering i inntil tre klassar: kr 4000
 • Tilleggsgebyr for kvar klasse viss du ønskjer å registrere varemerke i fleire enn tre klassar: kr 1650

Fornying fellesmerke

Registreringa varar i 10 år frå søknadsdatoen. Du kan fornye registreringa di kvart 10. år eit ubegrensa antal gonger. Desse avgifta vil ikkje bli fakturert, men du vil motta eit varselbrev ca 2 månader før registreringa opphøyrer.

 • Fornyingsavgift i inntil tre klasser: kr 5150
 • Tilleggsavgift for kvar klasse utover tre: kr 2100
 • Tilleggsavgift der krav om fornying leverast etter utløpet av registreringsperioden: kr 1200
 • Meir informasjon om fornying

Ansvarsmerke

Søknadsgebyr ansvarsmerke

Når du leverer inn ein søknad om registrering av eit ansvarsmerke, må du betala ei søknadsavgift. 

 • Søknadsavgift for registrering: kr 1000

Fornying ansvarsmerke

Registreringa varar i 10 år frå søknadsdatoen. Du kan fornye registreringa di kvart 10. år eit ubegrensa antal gonger. Desse avgifta vil ikkje bli fakturert, men du vil motta eit varselbrev ca 2 månader før registreringa opphøyrer.

 • Fornyingsavgift: kr 700
 • Tilleggsavgift der krav om fornying leverast etter utløpet av utløpsdato (forseinkingsavgift): kr 300
 • Meir informasjon om fornying

Forskrift om registrering av ansvarsmerke (lenka går til Lovdata)

Andre avgifter og gebyr ansvarsmerke

 • Krav om administrativ overprøving av eit ansvarsmerke: kr 2500
 • Gjenopptaking av søknadsbehandlinga for ansvarsmerke: kr 500

Vi fakturerer desse avgiftene og gebyra.


Betaling av avgifter og gebyr

Alle betalingsfristane er absolutte. Du må derfor betale avgifta eller gebyret i god tid innan fristen for å unngå forseinkingsgebyr, og mogleg henlegging av søknaden eller registreringa. Beløpet skal vere på Patentstyret sin konto innan utløpet av fristen. 

Fornyingsavgifter kan betalast frå 12 månader før forfall og inntil 6 månader etter forfall, mot at det betalast ei tilleggsavgift. Du fornyer enkelt via betalingstenesta vår.

Vi godtek ikkje betaling av avgifter og gebyr med sjekk eller kontant.


Prioritetsdokument og stadfestingar

Lenker til regelverket

For meir utfyllande informasjon om avgiftene og gebyra for varemerke, sjå Lovdata:

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: