Regelverk - varemerke

Varemerkelova, varemerkeforskrifta, informasjon om klassifisering, rutineendringar og harmoniseringsprosjekt samt andre relevante lover og forskrifter på varemerkeområdet.

Varemerkelova og varemerkeforskrifta

EU-varemerkedirektivet

Andre lover og forskrifter

(lenkjene går til Lovdata)

Klassifisering

Endringar i varemerkerutinar

Harmoniseringsprosjekt i EU

Patentstyret har mange løpande prosjekt om harmonisering av varemerkeområdet slik at vi får mest mogleg lik praksis som i EU.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: