Frist for å søkje med prioritet

Viss du har levert inn ein søknad i Noreg og vurderer å søkje i fleire land, er det ein fordel for deg om du søkjer i utlandet innan 6 månader frå den datoen du leverte inn søknaden i Noreg.

Dette er grunna prioritetsregelen.

Prioritet er det omgrepet vi brukar for å oppgi kven som har best rett til å registrere varemerket.

Ein norsk varemerkesøknad har prioritet frå den dagen søknaden kom inn til Patentstyret. Viss du søkjer i andre land innan seks månader, kan du krevje å få behalde den same prioritetsdatoen som i den norske søknaden. Varemerket ditt vil da vere beskytta fr¨å denne datoen, og ha prioritet føre et eventuelt liknande merke som er søkt registrert på ein senare dato.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: