Søk i kvart enkelt land

Du kan søkje vern ved å sende ein søknad til kvart land si registreringsmyndigheit.

Dette kan vere praktisk viss du skal bruke varemerket berre i nokre få land. Det kan likevel bli utfordrande å halde orden på mange ulike svarfristar, språkkrav og ulike valutaer.

Internasjonale ordningar for å søkje i fleire land samtidig

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: