Søk varemerke i Noreg

Vi tilrår at du les alle 10 punkta før du trykkjer «Start ny varemerkesøknad».

10. Har du allereie starta ein søknad eller sendt ein søknad?

Finn igjen dine søknader under arbeid eller sendte søknader.

Kvitteringa vil vere tilgjengeleg her i ettertid.

Når du har levert søknaden din, vil all vidare korrespondanse i søknadsbehandlinga mellom deg og oss skje digitalt. Brev vil bli tilgjengeleg under "Mine meldingar" og i meldingsboksen din i Altinn.

Fornying

Les meir om korleis du fornyer ei varemerkeregistrering

Har du lese alle 10 punkta øvst på sida?