Søk varemerke i Noreg

Vi tilrår at du les alle 10 punkta før du trykkjer «Start ny varemerkesøknad».

10. Har du allereie starta ein søknad eller sendt ein søknad?

Søknad: Finn igjen dine søknader under arbeid og sende søknader.

Kvitteringa vil vere tilgjengeleg her i ettertid.

Korrespondanse: Når du har levert søknaden din, vil all vidare korrespondanse i søknadsbehandlinga mellom deg og oss skje digitalt. Brev vil bli tilgjengeleg under "Mine meldingar" og i meldingsboksen din i Altinn.

Fornying: Les meir om korleis du fornyer ei varemerkeregistrering  

 

Har du lese alle 10 punkta øvst på sida?