Søk varemerke i Noreg

Vi tilrår at du les alle 10 punkta før du trykkjer «Start ny varemerkesøknad».

9. Har du ikkje norsk personnummer?

Patentstyret tilbyr ei sikker elektronisk løysing for kundane våre utan norsk personnummer. Du kan kommunisere elektronisk med oss, arkivere søknader, gjennomfører betalingar og finn kvitteringar og meldingar frå oss - alt på eitt stad.

Les korleis du kan levere ein søknad og kommunisere med Patentstyret elektronisk utan eit norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon berre på engelsk).

Har du lese alle 10 punkta øvst på sida?