Søk varemerke i Noreg

For å søkje om varemerkeregistrering i Noreg leverer du inn ein søknad til Patentstyret. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer inn søknaden din.

3. Kva kan du registrere?

Varemerket ditt må skilje seg ut i marknaden. For å få ein einerett, må varemerket altså ha særpreg. Det må bestå av noko anna enn ord eller figurar som berre beskriv produktet ditt.

Varemerket kan ikkje likne på tidlegare registrerte varemerke for same eller liknande produkt. Du kan sjekke i søkjetenesta vår om konkurrentar har registrert liknande varemerke i den same bransjen som du er i. Du kan også gå inn på namnesok.no for å sjekke både domenenamn, foretaksnamn og varemerke i eitt søk.

Patentstyret avslår ca. 30 % av søknadane fordi varemerka ikkje er særprega eller fordi nokon har registrert liknande varemerke før. 
Les meir om krav til å få eit varemerke registrert.

Kva kan du få eineretten til?

MERKETYPE
VAREMERKE
PRODUKT
REGISTRERBART?

Ord ROXY Frisørteneste ja29x33.png

Grunngiving:
Kvifor? Merket beskriv ikkje tenesta, og har særpreg. Forbrukaren kan derfor skiljle din frisørsalong frå andre sine.
Einerett: Du får einerett til ROXY, og kan fritt utforme ordet i andre skrifttypar.


Ord Oslo frisør Frisørteneste nei40x40.png

Grunngiving:
Kvifor ikkje? Sier berre kva slags teneste det er og kor den blir utført. Det må også andre frisørar i Oslo kunne bruke fritt.


Kombinert oslofrisor117x20.png Frisørteneste nei40x40.png

Grunngiving:
Kvifor ikkje? Seier berre kva slags teneste det er og kor den blir utført. Fonten og fargen på skrifta er ikkje spesiell nok til at ein vil tru dette er varemerket til éin konkret frisør i Oslo.


Ord Simply the best Arkitekttenester nei40x40.png

Grunngiving:
Kvifor ikkje? Beskriv kvaliteten på tenesta. Framstår som reint reklameutsegn og må kunne brukast fritt av fleire.


Figur jordbaer50x50.png Reklamebyrå ja29x33.png

Grunngiving:
Kvifor? Merket har særpreg og forbrukaren kan dermed skilje reklamebyrået ditt frå andre sine.
Einerett: Du får einerett til denne avbildinga av jordbær brukt som varemerke for reklamebyrå.


Figur jordbaer50x50.png Syltetøy nei40x40.png

Grunngiving:
Kvifor ikkje? Forbrukaren vil oppfatte at syltetøyet inneheld jordbær, og vil ikkje kunne skilje det frå andre produsentar av jordbærsyltetøy.


Kombinert frida129x75.png Syltetøy ja29x33.png

Grunngiving:
Kvifor? Ordet «Fridas» gjer at forbrukar kan gjenkjenne produktet og syltetøyprodusenten.
Einerett:
Du får einerett til ordet «Fridas» i denne konteksten, men ikkje til ordet syltetøy og det som er ein vanleg etikett for jordbærsyltetøy.


Kombinert flavour107x99.png Kaffe ja29x33.png

Grunngiving:
Kvifor? Ein forbrukar kan gjenkjenne samanstillinga av teksten og skilpadden som varemerke for kaffen til ein bestemt produsent.
Einerett: Du får ikkje ejnerett til teksten, fordi den berre seier noko om eigenskapene til kaffen.


Kombinert flavour2_126x54.png Kaffe nei40x40.png

Grunngiving:
Kvifor ikkje? Viser berre bilde av produktet og seier noko om produktet sine egenskaper. Derfor vanskeleg for forbrukar å skilje din kaffe frå andre produsenter sin.


Du kan også laste ned denne oversikta som PDF-fil