Søk varemerke i Noreg

For å søkje om varemerkeregistrering i Noreg leverer du inn ein søknad til Patentstyret. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer inn søknaden din.

5. Kva kostar det?

Å søkje om varemerkeregistrering kostar kr 2900, og inkluderer tre klassar.

Vel du varer eller tenester utover tre klassar, må du betale kr 750 i tilleggsavgift for kvar ekstra klasse (berekna pris blir vist undervegs når du fyller ut søknaden). Innanfor ein klasse kan du ha med fleire produkt.

Du betaler når du sender inn.
Viss du ønskjer å betale med faktura, må du søkje varemerkeregistrering via Altinn. Ver merksam på at saksbehandlingstida då vil bli lenger.

Viss varemerket blir registrert, er registreringa gyldig i ti år. Deretter kan du velje å fornye retten mot å betale ei avgift.
For meir informasjon om kva det kostar, sjå prislista.