Søk varemerke i Noreg

For å søkje om varemerkeregistrering i Noreg leverer du ein søknad til Patentstyret. Både bedrifter og enkeltpersonar kan søkje. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer søknaden din. Vi tilrår at du les alle 10 punkta før du trykkjer "Start søknaden" nedst.

5. Kva kostar det?

Å søkje om varemerkeregistrering kostar kr 2900, og inkluderer tre klassar.

Vel du varer eller tenester utover tre klassar, må du betale kr 750 i tilleggsavgift for kvar ekstra klasse (berekna pris blir vist undervegs når du fyller ut søknaden). Innanfor ein klasse kan du ha med fleire produkt.

Du betaler når du sender inn søknaden din.
For å søke, klikk på knappen nedst til venstre «Start varemerkesøknaden».

Betaling med faktura i staden for online

Viss du ønskjer å betale med faktura, må du søkje varemerkeregistrering via Altinn. Men ver merksam på at saksbehandlingstida då vil bli lenger.
Søk via Altinn.
Dersom kort saksbehandlingstid er viktig for deg, bør du bruke denne søknadsvegvisaren - sjå den grøne knappen nedst til venstre «Start eller fortsett varemerkesøknaden».

Forny registreringen din

Viss varemerket blir registrert, er registreringa gyldig i ti år. Deretter kan du velje å fornye retten mot å betale ei avgift.
For meir informasjon om kva det kostar, sjå prislista.
Les om korleis du fornyer registreringen din