Søk varemerke i Noreg

For å søkje om varemerkeregistrering i Noreg leverer du inn ein søknad til Patentstyret. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer inn søknaden din.

8. Ønskjer du hjelp?

Dersom du har spørsmål til korleis du søkjer varemerkeregistrering, kan du ringje kundesenteret vårt på 22 38 73 00 og snakke med ein rettleiar eller ein saksbehandlar. Du kan også besøke oss i lokala i Oslo - sjå kontaktinformasjon.

Dersom du vil ha ei konfidensiell avklaring på om namnet eller logoen din kan registrerast som varemerke i Noreg før du søkjer, kan du bestille ei forundersøking av Patentstyret. Dette er ei betalt teneste.

Har du spørsmål om korleis du bør leggje opp IPR-strategien din, rår vi deg til å kontakte ein profesjonell rådgjevar eller eit patentbyrå. Dei hjelper deg også viss du skal søkje varemerkeregistrering i utlandet. Sjå oversikt over aktørar på nettsida IPRhjelp.no