Søk varemerke i Noreg

For å søkje om varemerkeregistrering i Noreg leverer du ein søknad til Patentstyret. Både bedrifter og enkeltpersonar kan søkje. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer søknaden din. Vi tilrår at du les alle 10 punkta før du trykkjer "Start søknaden" nedst.

7. Registrering i andre land?

Ei norsk varemerkeregistrering har vern kun i Noreg. Du bør derfor søkje om å få varemerket ditt registrert i alle landa du har tenkt å bruke det kommersielt, og også i landa du eventuelt produserer varene dine i. 

Ønskjer du registrering i utlandet, har du følgjande moglegheiter:

  • Søkje i kvart enkelt land
  • Søkje gjennom Madrid-protokollen
  • Søkje EU-varemerke

Viss du søkjer i Noreg først, kan du behalde same verknadsdato (prioritet) når du søkjer internasjonalt dersom du søkjer innan seks månader frå leveringdatoen til Patentstyret.

Produktveljaren hjelper deg å finne internasjonalt godkjende nemningar på varer og tenester. Les meir om produktveljaren.

Les meir om varemerkeregistrering i andre land.