Søk varemerke i Noreg

For å søkje om varemerkeregistrering i Noreg leverer du inn ein søknad til Patentstyret. Det er fleire ting du bør tenkje på før du leverer inn søknaden din.

2. Typar varemerke

Då må velje kva slags varemerke du skal søkje registrert, til dømes ein rein tekst eller ein logo/figur. Dette kan ha mykje å seie for om du får varemerket ditt registrert eller ikkje, og påverker også kva slags vern du får.

Du kan velje å søkje om fleire type merke, men hugs at du berre kan levere inn eitt merke per søknad.

Dei mest vanlege typane er:

  • Ordmerke - gir einerett til eitt eller fleire ord. Har du fått einerettn til eit ordmerke, kan du bruke det i ulike utformingar.
    JOTUN
  • Figurmerke - gir einerett til ein figur/logo utan tekst
jotun_figurmerke150.jpg
  • Kombinert merke - gir einerett til ein konkret kombinasjon av tekst og figur. Her er det heilskapen av merket du får einerett til, og ikkje nødvendigvis logo eller tekst for seg sjølv.
Jotun_kombinert_merke150.jpg

 

Du kan berre søkje om registrering av eitt merke av gongen i ein søknad.

Du må bruke Altinn for visse typar merke

Dette gjeld: