Behandlingstid for varemerkesøknader

Sjå når du kan forvente å få svar på søknader og brev.

Status for september 2021

1. Søknader som er førehandsbetalt, leverte gjennom søknadsvegvisar eller Altinn 
- og har førehandsgodkjend vareliste frå produktveljaren

Du kan forvente svar på søknaden din innan 3 veker.

Målet vårt: 3 veker 

Grønt trafikklys

Dersom Patentstyret avslår søknaden din kan du krevje ny vurdering av saka. Du kan nå forvente å motta ei ny vurdering innan 3 veker etter at du har sendt inn argumenta dine (andregongsskriv).

Målet vårt: 3 veker

Grønt trafikklys

 

2. Søknader som er førehandsbetalt, leverte gjennom søknadsvegvisar eller Altinn 
- men utan har førehandsgodkjend vareliste frå produktveljaren

Du kan forvente svar på søknaden din innan 6 veker.

Målet vårt: 6 veker 

Grønt trafikklys

Dersom Patentstyret avslår søknaden din kan du krevje ny vurdering av saka. Du kan nå forvente å motta ei ny vurdering innan 6-7 månader etter at du har sendt inn argumenta dine (andregongsskriv).

Målet vårt: 6 månader

Gult trafikklys

 

3. Søknader levert via Altinn, e-post eller på papir
- ikke førehandsbetalt

Du kan forvente svar på søknaden din innan 5 månader.

Målet vårt: 6 månader.

Grønt trafikklys

Dersom Patentstyret avslår søknaden din kan du krevje ny vurdering av saka. Du kan nå forvente å motta ei ny vurdering innan 6-7 månader etter at du har sendt inn argumenta dine (andregongsskriv).

Målet vårt: 6 månader

Gult trafikklys

 

4. Internasjonale søknader levert via Madridprotokollen (sendes inn gjennom Altinn, e-post eller på papir)

Du kan forvente svar på søknaden din innan 8 månader.

Målet vårt: 8 månader

Grønt trafikklys

Dersom Patentstyret avslår søknaden din kan du krevje ny vurdering av saka. Du kan nå forvente å motta ei ny vurdering innan 7-8 månader etter at du har sendt inn argumenta dine (såkalla «andregongsskriv»).

Målet vårt: 6 månader

Gult trafikklys

 

5. Endeleg avgjerd

Gjeld søknader der Patentstyret opprettheld avslag av søknaden din i to eller fleire runder. Du kan klage ei slik avgjerd til Klagenemnda for industrielle rettar (KFIR).

Du kan forvente å motta endeleg avgjerd innan 11 månader frå det tidspunktet vi mottok dine siste kommentarar i saka.

Målet vårt: 4 månader

Rødt trafikklys

  

6. Motsegn

Gjeld saker der ein tredjepart har klaget på registreringen. Les om motsegn.

Du kan forvente å motta endeleg avgjerd i ein motsegnssak innan 3-4 månader frå det tidspunktet begge parter ble hørt i saken.

Målet vårt: 4 måneder

Grønt trafikklys

 

7. Overprøvingar

Gjeld saker der andre krev sletting av eit registrert varemerke dersom det for eksempel er ugyldig, har degenerert eller ikkje er i bruk. Les om administrativ overprøving.

Du kan forvente å motta avgjerd i saka di seinast 2 månader etter at partane er høyrde.

Målet vårt: 4 månader

Grønt trafikklys

 

8. Kundetilfredsheit

77 % av dem som fikk registrert eit varemerke i 2019 var tilfredse med Patentstyret. (Med tilfreds meiner vi dei som har gitt score 4 eller 5 på ein skala frå 1 til 5.)

Målet vårt: 85 % (årlig måling)

Gult trafikklys

  

9. Kvalitetsmåling ved stikkprøvar

I 2019 hadde 99 % av kontrollerte søknader rett kvalitet i søknadsbehandlinga.

Målet vårt: 96 % (årlig måling)

Grønt trafikklys

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: