Varemerke: regelverk og snarvegar

Utvalde sider om varemerke: lover og forskrifter, klassifisering, søknadsinnlevering, prisar, endringar i rutinar, internasjonale avtalar, harmoniseringsprosjekt, varemerketidende, klageordningar

Søk i databasen til Patentstyret

Søk i databasen til Patentstyret

Varemerkelova og varemerkeforskrifta

Lov om varemerke - varemerkelova (lenkja går til Lovdata)

Forskrift til varemerkelova - varemerkeforskrifta (lenkja går til Lovdata)

Norwegian Trademarks Act (uoffisiell omsetjing)

Norwegian Trademark Regulations (uoffisiell omsetjing)

Klassifisering

produktveljar (tidl. kalt klassifikasjonshjelpar, ligg i søkjetenesta vår)

Klassifisering av varer og tenester (generell informasjon)

Liste over varer og tenester - med forklarande merknader (PDF-fil)

Liste på engelsk (Nice Classification) (lenkja går til WIPO sine nettsider)

Kryssgranskingsliste (PDF-fil)

Norsk varemerketidende

Norsk varemerketidende i PDF-format 

Søknadsinnlevering og skjema

Ny søknad med veiviseren

Ny søknad om varmerke (lenkje til Altinn)

Korrespondanse til Patentstyret  (lenkje til Altinn)

Skjema

Prisar og betaling

Prisar

Betalingsinformasjon

Betalingsforskrifta (lenkje til Lovdata)

Endringar i varemerkerutinar

Oversikt over endringar og presiseringar i rutinar, lover og forskrifter

Harmoniseringsprosjekt i EU

Patentstyret er involvert i fleire prosjekt om harmonisering av varemerkeområdet med EU.

Oversikt over prosjekta

Internasjonale avtalar

EU-varemerkedirektivet (Directive to approximate the laws of the Member States relating to trademarks)

Tidlegare varemerkedirektiv:
Directive 2008/95/EC
First Council Directive 89/104/EEC

EU-varemerke - regelverk (lenkje til EUIPO)

Madridprotokollen (lenkje til WIPO)

Klageordningar

Klageordningar for varemerke og Klageordningar for føretaksnamn

Klagenemnda for industrielle rettar (lenkje til KFIR)

Avgjerder avsagde av KFIR (lenkje til KFIR)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: