Varemerke: regelverk og snarvegar

Utvalde sider om varemerke: lover og forskrifter, klassifisering, søknadsinnlevering, prisar, endringar i rutinar, internasjonale avtalar, harmoniseringsprosjekt, varemerketidende, klageordningar

Søk i databasen til Patentstyret

Søk i databasen til Patentstyret

Varemerkelova og varemerkeforskrifta

Lov om varemerke - varemerkelova (lenka går til Lovdata)

Forskrift til varemerkelova - varemerkeforskrifta (lenka går til Lovdata)

Norwegian Trade Marks Act (uoffisiell omsetjing)

Norwegian Trade Mark Regulations (uoffisiell omsetjing)

Klassifisering

Produktvelger (tidl. kalt klassifikasjonshjelpar, ligg i søkjetenesta vår)

Klassifisering av varer og tenester (generell informasjon)

Liste over varer og tenester - med forklarande merknader (PDF-fil)

Liste på engelsk (Nice Classification) (lenka går til WIPO sine nettsider)

Kryssgranskingsliste (PDF-fil)

Norsk varemerketidende

Norsk varemerketidende i PDF-format 

Søknadsinnlevering og skjema

Ny søknad med veiviseren

Ny søknad om varmerke (lenke til Altinn)

Korrespondanse til Patentstyret  (lenke til Altinn)

Skjema

Prisar og betaling

Prisar

Betalingsinformasjon

Betalingsforskrifta (lenke til Lovdata)

Endringar i varemerkerutinar

Oversikt over endringar og presiseringar i rutinar, lover og forskrifter

Harmoniseringsprosjekt i EU

Patentstyret er involvert i fleire prosjekt om harmonisering av varemerkeområdet med EU.

Oversikt over prosjekta

Internasjonale avtalar

EU-varemerkedirektivet (Directive to approximate the laws of the Member States relating to trademarks)

Tidlegare varemerkedirektiv:
Directive 2008/95/EC
First Council Directive 89/104/EEC

EU-varemerke - regelverk (lenke til EUIPO)

Madridprotokollen (lenke til WIPO)

Klageordningar

Klageordningar for varemerke og Klageordningar for føretaksnamn

Klagenemnda for industrielle rettar (lenke til KFIR)

Avgjerder avsagde av KFIR (lenke til KFIR)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: