Avgiftsendring ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT

På grunn av internasjonale avgiftsjusteringer har World Intellectual Property Organization (WIPO) meddelt endringer i avgifter som betales for internasjonale patentsøknader under PCT. Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. januar 2012:

  • Internasjonal søknadsavgift: endres fra NOK 8690 til NOK 8520
  • Nyhetsgranskingsavgift: endres fra NOK 14 350 til NOK 13 890
  • Avgiftsreduksjonen for internasjonale patentsøknader innlevert via PCT EASY endres fra NOK 650 til NOK 640

Ved elektronisk innlevering av internasjonale patentsøknader reduseres søknadsavgiften, og følgende avgiftsreduksjon vil med virkning fra 2. januar 2012 gjelde for internasjonale patentsøknader innlevert via verktøyene eOlf og PCT-SAFE til Patentstyret som mottagende myndighet:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format: NOK 1280
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format (inkl. søknadsskjema, beskrivelse, krav og sammendrag): NOK 1920

Se også Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader

Du finner mer informasjon på WIPOs nettsider: www.wipo.int/pct/en/fees/index.html

 

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)