Avgiftsendring ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT

På grunn av internasjonale avgiftsjusteringer har WIPO (World Intellectual Property Organization) endret avgiftene som betales for internasjonale patentsøknader under PCT.

Endrede avgiftsatser trer i kraft med virkning fra 1. oktober 2011.

Følgende avgifter endres:

  • Internasjonal søknadsavgift: fra NOK 8030 til NOK 8690
  • Tilleggsavgift for hver side utover 30: fra NOK 90 til NOK 100
  • Avgiftsreduksjonen for internasjonale søknader innlevert via PCT EASY endres fra NOK 600 til NOK 650

Se også Avgifter ved innlevering av PCT-søknader

For mer informasjon om avgifter, se også WIPOs nettsider 

   

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)