Avgiftsendring ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT

På grunn av internasjonale avgiftsjusteringer har WIPO meddelt endringer i avgifter som betales for internasjonale patentsøknader under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. april 2012:

  • Nyhetsgranskingsavgift: endres fra NOK 13.890 til NOK 14.380
  • Avgift for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) utført av EPO for nasjonale patentsøknader

Se også Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader

Du finner mer informasjon på WIPOs nettsider: www.wipo.int/pct/en/fees/index.html

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)