EU nærmere enighet om et enhetspatent

Den 29. juni kom de 25 involverte EU-landene et avgjørende skritt nærmere enighet om et europeisk enhetspatent da Rådet for den europeiske union besluttet at domstolens hovedsete skal ligge i Paris.

EU-flagg

Enhetspatentet skal gjøre det mulig å oppnå patent for 25 EU-land gjennom én søknad, og håndheve patentene ved én felles domstol.

Det siste gjenværende stridsspørsmålet har vært hvor domstolen skal ligge. Fredag 29. juni besluttet Rådet for den europeiske union at domstolens hovedsete skal være i Paris, med tematisk avgrensede avdelinger i München og London. Det skal etableres en internasjonal traktat om dette.Denne må signeres og ratifiseres før den kan tre i kraft.

Enhetspatentet vil kunne tre i kraft fra 2014. Systemet vil gjøre det enklere og billigere å oppnå beskyttelse for oppfinnelser i de 25 EU-landene, og ikke minst å håndheve patentrettigheter. Italia og Spania har foreløpig valgt å stå utenfor ordningen.

Det gjenstår fortsatt å behandle den samlede pakken av regelverksforslag i EU-parlamentet før ordningen kan tre i kraft.

Det er Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) som skal administrere og behandle søknader om enhetspatent, mens patentdomstolen tar avgjørelser i inngreps- og ugyldighetssaker.

Norge er ikke med i ordningen, men norske innovatører vil også kunne benytte den.

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)