Elektronisk innlevering av internasjonale patentsøknader

2. januar 2012 åpnet vi for full elektronisk innlevering av internasjonale patentsøknader. Verktøyene PCT-SAFE eller eOLF (full Online Filing client) vil erstatte PCT-EASY som innleveringsverktøy.

PCT Elektronisk innlevering

Patentstyret er mottagende myndighet (Receiving Office) for internasjonale patentsøknader som innleveres under Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty - PCT).

Vi vil fra 2. januar 2012 akseptere søknader som leveres via WIPOs verktøy ”PCT-SAFE” og EPOs verktøy ”eOLF” (full Online Filing client).

I en overgangsfase på 1 måned etter at vi åpner for full elektronisk innlevering tillater vi fortsatt innlevering av søknader via WIPOs verktøy PCT-EASY. Innlevering av PCT-EASY etter 2. februar 2012 vil ikke godtas. Vi vil etter dette fortsatt akseptere PCT-søknader i papirbasert form innlevert via Altinn, post eller faks.

Programvaren for full elektronisk innlevering kan lastes ned gratis fra internett. Programmet installeres på egen PC og det hjelper deg å fylle ut søknaden etter de til enhver tid gjeldende internasjonale kravene. Etter å ha lagt ved de dokumentfilene som er nødvendige kan du deretter innlevere søknaden elektronisk til Patentstyret.

Om kort tid vil vi legge ut mer utfyllende informasjon om ordningen med norsk tekst på Patentstyrets nettsider. Du kan allerede nå starte prosessen med å sikre deg de verktøyene som trengs for å levere inn en elektronisk søknad. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid fra du bestiller til du mottar pakken fra EPO og kan starte søknadsprosessen.

Mer informasjon på engelsk om hva som trengs kan du finne på:

Har du spørsmål? Send en e-post til mail@patentstyret.no merket "PCT-SAFE/eOLF".

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)