Patentretningslinjer for saksbehandlere

Retningslinjene er interne instrukser for saksbehandlerne i Patentstyret. De er publisert på vårt nettsted av informasjonsmessige hensyn.

Del A: Formalia, publisering, prioritet, PPH, PCT mm

Del B: Gransking og klassifisering

Del C: Realitetsbehandling

Del D: Sluttbehandling

Del E: Europeiske søknader og patenter med virkning i Norge

 

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)