Håndbok for idéskapere og innovatører

Forfatter: Graham Barker
Copyright: European Patent Office

The original English version is available on the web site of  The European Patent Office.

Innledning

Formålet med denne håndboken for idéskapere er å gi deg en grunnleggende veiledning til alle de viktige etappene på veien fra oppfinnelse til kommersielt produkt. Eller kanskje vi burde si de viktige etappene i forvandlingen av en idé til en bedrift, hvis vi skal utvide vår definisjon av "oppfinnelse" til også å gjelde nye prosesser, forretningsmetoder, sosial samhandling osv. Begrepet oppfinnelse har tradisjonelt vært forbundet med konkrete produkter, men man tar nå inn over seg at ny rikdom alltid hovedsakelig er blitt skapt på grunnlag av ny kunnskap eller nye måter å bruke eksisterende kunnskap på.

Selv om denne håndboken er utgitt av Det europeiske patentverket (EPO), omhandler den mye mer enn problemstillinger knyttet til immateriell eiendom (IP). Selv om IP uten tvil er avgjørende for en vellykket utnytting av nye ideer, er dette bare ett av flere viktige aspekter ved innovasjon.

Oppfinnelser mislykkes ofte av årsaker som ikke har noe med IP å gjøre. Det kan for eksempel være lite hensiktsmessig å søke patent hvis etterspørselen etter oppfinnelsen din antakelig vil være lav, hvis den har en upraktisk design, eller ikke kan produseres til en overkommelig pris. Formålet med denne håndboken er å hjelpe deg med å unngå vanlige feiltrinn knyttet til oppfinnelser, og ikke bare feiltrinn knyttet til IP.
 

Risikoreduksjon og kostnadskontroll

Hvis det er én enkel lærdom som oppfinnere må ta inn over seg for å øke mulighetene sine for å lykkes, er det denne: Du må til enhver tid redusere risiko og kontrollere kostnader.

Alle nye forretningsprosjekter involverer en viss risiko, men oppfinnelser er ekstra risikabelt fordi det er umulig å forutse hvordan et ukjent, uprøvd produkt vil gjøre det på markedet. Uansett hvor grundige markedsundersøkelser man gjør, finnes det ingen garanti for suksess. Det vet de fleste bedrifter og investorer, og det er hovedårsaken til at de kvier seg for å satse på oppfinnelser. Det finnes alltid tryggere ting å investere i!

De fleste risikoer er finansielle, så det å kontrollere kostnader er avgjørende. Det er lett å bruke for mye penger på en oppfinnelse fordi optimismen har en tendens til å overgå varsomheten. Årsaken til at mange oppfinnere mislykkes med prosjektet sitt, er ikke at det er noe galt med oppfinnelsen deres, men at de har brukt for mye penger for tidlig, eller på feil måte.

Som oppfinner må du kunne vise at du har gjort alt som står i din makt for at prosjektet ditt skal bli så lite risikabelt som mulig. Ikke bare for deg, men også for potensielle investorer, lisenstakere og forretningspartnere. Hvis du kan utvise en positiv holdning til risikoreduksjon, blir det mye lettere å oppnå investeringer og støtte.

Derfor bør du betrakte risikoreduksjon som avgjørende for å øke mulighetene for å lykkes med oppfinnelsen din – kanskje enda mer avgjørende enn å oppnå sterke immaterielle rettigheter!
 

Tilbakemeldinger

Vi vil gjerne høre om du synes informasjonen i denne håndboken er nyttig og riktig. Det vil hjelpe oss med å forbedre framtidige utgaver. Send gjerne dine synspunkter til academy@epo.org.

Vi håper at håndboken er til hjelp for deg, og ønsker deg lykke til med oppfinnelsen din!