Hvordan beskytte gode ideer?

- en liten veiviser for nybegynnere

Hos Patentstyret kan du søke beskyttelse innenfor tre områder: design, varemerke og patent.

Men, husk at det kan være flere måter å beskytte en kommersiell idé på.

Les mer i veiviseren nedenfor.

Patentbeskyttelse

Patentbeskyttelse

For å få patent, må oppfinnelsen din være en praktisk løsning på et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. Du kan ikke få patent på en idé uten å forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis.

Fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser kan patenteres. For eksempel glidelåser, datamaskinteknologi og blodanalyser. 

- Les mer om patentbeskyttelse 
- Last ned patentbrosjyren (PDF)
- Les om arbeidstakeres oppfinnelser
- Beskytte en idé eller et konsept?

Varemerkebeskyttelse

Varemerkebeskyttelse

Hvis du vil beskytte navnet på ditt produkt eller foretak, logo eller slagord er det varemerkeregistrering som er aktuelt.

- Les mer om varemerker
- Beskytte en idé eller et konsept?

Ønsker du å beskytte navnet på ditt firma/foretak? Husk å sjekke om navnet allerede finnes i Foretaksregisteret i Brønnøysund

Ønsker du å registrere et domenenavn/nettadresse?
Kontakt norid.no for mer informasjon.

Designbeskyttelse

Designbeskyttelse

Design refererer til utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt.

Både fysiske og ikke-fysiske gjenstander kan beskyttes. Som eksempel på sistnevnte kan nevnes skjermbilder for web, typografiske skrifttyper og grafiske symboler. Et ornament, for eksempel dekoren på et servise, og interiørmessig arrangement som for eksempel et kaféinteriør, kan designbeskyttes.

- Les mer om designbeskyttelse
- Last ned designbrosjyren (PDF)
- Beskytte en idé eller et konsept?

Andre beskyttelsesformer

Andre beskyttelsesformer

Firma-/foretaksregistrering - hvis du ønsker å registrere et firma må du ta kontakt med Brønnøysundregistrene.

Opphavsrett/åndsverk/copyright - er retten til litterære og kunstneriske åndsverk, for eksempel et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst, en film m.m. Du får mer informasjon om opphavsrett på clara.no eller ved å ta kontakt med Kulturdepartementet

Domenenavn - hvis du vil registrere et domenenavn/nettadresse, finner du mer informasjon hos Norid

 

Sjekk ideen Sjekk navnet

Film: Er ideen ny?

Film: Sjekk navnet

"Drama" på ett minutt med spørsmål og tips knyttet til gode ideer
og spennende planer.

- Sjekk databasen vår
- Sjekk appen Navnesjekk - varemerker, domener og firmanavn (Brønnøysundregisteret)
- Ta en forundersøkelse

Kurs og seminarer:
- Lær mer om patent-, design- og varemerkebeskyttelse

Andre nyttige nettsteder:
- iprhjelp.no: selvtest, bedriftseksempler, kostnader i ulike land osv 
- Innovasjon Norge: ulike måter å skaffe finansiering

Du får også mye nyttig informasjon i:
-  Håndbok for idéskapere og innovatører