Avgiftsendring for internasjonale patentsøknader (PCT)

På grunn av avgiftsjusteringer har WIPO meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales for internasjonale patentsøknader under PCT. Endrede avgiftsatser trer i kraft med virkning fra 1. januar 2011.

Følgende avgifter endres:

  • Internasjonal søknadsavgift: fra NOK 7 580 til NOK 8 030
  • Internasjonal granskingsavgift: fra NOK 14 590 til NOK 14 350

Avgiftsreduksjonen for internasjonale søknader innlevert via PCT EASY endres til:

  • fra NOK 570 til NOK 600

Se også Avgifter ved innlevering av PCT-søknader

Nordisk Patentinstitutt

Det informeres også om at Nordisk Patentinstitutt (XN) og det svenske Patent- och registreringsverket (PRV) endrer sine avgifter for internasjonal tilleggsgransking under PCT Kapittel I (Supplementary International Search) med virkning fra samme dato.

Tilsvarende endrer også myndighetene for forberedende patenterbarhetsvurdering (IPEA) egne avgifter for håndtering av forberedende patenterbarhetsvurdering under PCT Kapittel II.

For mer informasjon, se WIPOs nettsider

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)