Hva er et patent?

Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem.

Det gis patent på oppfinnelser.

Oppfinnelsen din må utgjøre en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

Du kan ikke få patent på en idé uten å forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis. Du kan heller ikke få patent på et forretningskonsept.

Fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser kan patenteres.
For eksempel blodanalyser, datamaskinteknologi og glidelåser:

Eksempler på patenterbare oppfinnelser

For å få patent må oppfinnelsen din oppfylle visse krav.

Patentbrosjyre

Brosjyren presenterer en oversikt over patenteringsprosessen og gir innsikt i fordelene et patent kan gi både økonomisk og strategisk.
Praktisk guide til patentering - spesielt for små og mellomstore bedrifter (PDF)

Andre former for beskyttelse

Ønsker du å beskytte et firmanavn, et produktnavn eller en logo, må du søke om varemerkeregistrering.
Les mer om varemerker

Ønsker du å beskytte utseendet på et produkt?
Les mer om designregistrering

iprhjelp.no 

Patentstyret og Innovasjon Norge har laget et nettsted med informasjon om immaterielle verdier og praktiske verktøy samlet på ett sted. Her finner du bl.a. en enkel selvtest, overslag over søkekostnader i ulike land, oversikt over fullmektiger, advokater og andre rådgivere, samt en samling bedriftseksempler.
www.iprhjelp.no

  

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)