Patentering utenfor Norge

Hvis du ønsker å søke patent i andre land, har du flere valgmuligheter.

Globus. Patentering utenfor Norge

Etter at du har bestemt deg for å søke patent i utlandet, kan du enten

  • levere inn en patentsøknad til den nasjonale myndigheten i det enkelte land du ønsker patentbeskyttelse i, eller
  • du kan benytte deg av internasjonale eller regionale ordninger som gjør det enklere å søke patent i flere land samtidig.

Før du søker utenfor Norge

Å søke om patent i flere land kan bli dyrt. Du bør derfor vurdere hvorvidt et patent vil tjene seg inn igjen, før du begynner denne prosessen. Det er også viktig å vurdere nøye i hvilke land du ønsker å sikre deg rettigheter i forhold til industri og marked.

For ikke å kaste bort tid og penger i andre land på beskyttelse av oppfinnelser som viser seg ikke å være patenterbare, anbefaler vi å starte med å levere inn en patentsøknad til Patentstyret her i Norge. Innen 7 måneder fra du leverer inn søknaden, vil du motta et svar fra Patentstyret med en første uttalelse om patenterbarheten. Den uttalelsen du får fra oss vil derfor gi deg en god indikasjon på utfallet av patentsøknaden i Det europeiske patentverket (EPO) og andre land.

Hvis du vil ha raskere svar, kan du få utført en forundersøkelse. Du vil da få et svar innen 10 dager med en indikasjon på om oppfinnelsen din er patenterbar.
Mer om forundersøkelser

Viktig å tenke på

Nyhetskrav

Oppfinnelsen må ikke være offentliggjort før patentsøknad er levert, dette gjelder også om du selv offentliggjør din egen oppfinnelse. I noen land kan det gjelde andre regler, for eksempel skånefrist (grace period).

Prioritet

Hvis du har søkt patent i ett land (for eksempel Norge) og ønsker å søke patent i flere land, må du passe på å søke innen 12 måneder fra du levert inn søknaden i det første landet. Dette for å få prioritet fra den første søknaden. Dette innebærer at patentsøknaden vurderes nyhetsmessig som om den var innlevert samtidig med den førstesøknaden. Hvis andre har søkt patent på en tilsvarende oppfinnelse i løpet av dette året, vil din patentsøknad gå foran på grunn av eldre prioritet (du var tidligere ute med din patentsøknad). Etter innlevering i utlandet vil offentliggjøring av oppfinnelsen ikke være hindrende for at du får patent.

Du kan kreve prioritet fra den første søknaden (prioritetssøknaden) samtidig med innlevering av søknaden i utlandet, eller sende inn kravet innen 16 måneder fra du søkte patent i Norge og senest fire måneder etter innlevering. Du må også levere et prioritetsbevis. Patentstyret lager et slikt prioritetsbevis mot en fastsatt avgift.

Offentliggjøring

En norsk patentsøknad blir allment tilgjengelig 18 måneder etter innlevering. Dette vil derfor være den absolutt siste frist for å søke patent på hele eller deler av denne oppfinnelsen utenfor Norge. Hvis prioritetsåret er utløpt, vil du bare kunne søke utenlands uten prioritet fra den norske søknaden.

NB: Det finnes ingen myndighet som kan gi verdenspatent.

Forsvarsviktige oppfinnelser

En forsvarsviktig oppfinnelse er en oppfinnelse som er av en slik karakter at den anses å ha betydning for rikets forsvar, for eksempel krigsmateriell. De kalles også hemmelige patenter. Du kan søke patent på slike oppfinnelser, men spesielle regler gjelder for innlevering, behandling og kommunikasjon i disse søknadene.
Les mer om regelverket for forsvarsviktige oppfinnelser

Bistand fra andre aktører

Patentbyrå

Vi anbefaler som regel å benytte profesjonell bistand når du skal planlegge og gjennomføre en søknadsprosess i Norge og i utlandet, slik at du oppnår best mulige rettigheter på oppfinnelsen din. Prosessen kan være komplisert for uerfarne søkere. En oversikt over profesjonelle patentbyråer finnes i Telefonkatalogens Gule sider.
Les mer om hvordan et patentbyrå kan hjelpe deg.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan også hjelpe deg med å etablere deg utenlands.
Les mer på nettsidene til Innovasjon Norge

Portal for små og mellomstore bedrifter

USA og EU har samarbeidet om en portal for små og mellomstore bedrifter (SMBs). Portalen inneholder opplysninger og nyttige lenker om beskyttelse av industrielle rettigheter (patent, varemerke og design) for bedrifter som ønsker å komme inn i utenlandske markeder rundt om i verden. Målgruppen er bedrifter i USA og EU, men norske bedrifter vil også finne nyttig informasjon i TransAtlantic IPR Portal.

Mer informasjon

Du kan også få mer informasjon om disse ordningene ved å henvende deg til Patentstyrets infosenter tlf 22 38 73 33.

 

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)