Innlevering av PCT-søknad

Patentstyret aksepterer søknader på papir, samt elektroniske søknader fylt ut ved hjelp av WIPOs verktøy ePCT, PCT-SAFE eller EPOs verktøy eOLF (full Online Filing client).

Elektronisk innlevering av PCT-søknader

Hva er PCT?

Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty - PCT) er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader. Les mer om PCT

Hvordan levere PCT?

Elektronisk levering via ePCT

Fra 1. desember 2015 kan du benytte ePCT til innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT til Patentstyret som mottagende myndighet (RO/NO). ePCT er et tilbud som kommer i tillegg til dagens elektroniske innleveringsløsninger PCT-SAFE og eOLF (mer informasjon lenger ned på siden).

ePCT er en online tjeneste levert av WIPO (World Intellectual Property Organization) som gir sikker elektronisk tilgang til internasjonale patentsøknader levert under PCT.

ePCT private services
"ePCT private services" gir deg som kontoeier tilgang til alle internasjonale søknader som du selv eier eller forvalter. Du kan også utarbeide og levere nye internasjonale patentsøknader via ePCT private services.

Hvis du utarbeider en internasjonal søknad via ePCT-Filing, vil de fleste formelle feil oppdages før innlevering, og du kan da korrigere disse før søknaden leveres.

Du kan også bruke ePCT-systemet til å sende elektroniske forespørsler for ulike handlinger knyttet til søknadene dine, og du har tilgang til bibliografiske data og dokumenter som finnes i de internasjonale søknadene dine, også de som ennå ikke har vært publisert. Dette gjelder også dokumenter som er utstedt av mottagende myndighet (RO) og internasjonale myndigheter (ISA og IPEA) i den grad en kopi blir sendt til Det internasjonale byrået i WIPO.

I ePCT private services vil du i tillegg finne ekstra funksjonalitet for å administrere roller, porteføljer og motta varsler fra systemet i henhold til dine behov og preferanser. Dette er funksjonalitet som kan være nyttige for oppfølging av egne søknader for deg som søker eller som fullmektig for andre.

Opprette en konto
For å benytte ePCT private services må du opprette en konto via WIPO Accounts Service og laste opp et digitalt sertifikat til kontoen din. På denne måten vil du ha tilgang til både ePCT private services og ePCT public services (offentlige tjenester)

Tjenesten kan kun benyttes for innlevering av internasjonale patentsøknader.

Detaljer, vilkår og krav til innlevering av internasjonale patentsøknader via ePCT-systemet (ePCT-Filing) er tilgjengelig på WIPOs nettsted ePCT Portal.

Mer informasjon
For mer informasjon om ePCT kan du lese følgende på WIPOs nettsider:

Har du spørsmål?
Har du spørsmål angående ePCT vennligst ta kontakt med Patentstyrets infosenter, tlf. 22 38 73 33.

Forsvarsviktige oppfinnelser
Vi gjør også oppmerksom på at oppfinnelsen som kan omfattes av lov om forsvarsviktige oppfinnelser ikke skal leveres via elektroniske kanaler. Les mer om forsvarsviktige oppfinnelser.

Levering med PCT-SAFE og eOLFer

Søknadsverktøyene PCT-SAFE og eOLFer gratis. De er relativt like utseendemessig (brukergrensesnitt) og begge tilbydere har nettsider hvor du kan laste ned oppdaterte versjoner av programvaren. Når du søker kan du velge selv hvilket verktøy du vil bruke. Forskjeller som kanskje kan påvirke valget ditt er følgende:

1. Første gang du skal bestille og installere programvaren:

  1. PCT-SAFE kan lastes ned direkte fra WPOs hjemmeside, og du må samtidig bestille et sertifikat. Dette får du tilsendt via e-post, og du vil vanligvis kunne levere inn søknaden din cirka 1 (én) arbeidsdag etter at du bestilte sertifikatet.
  2. eOlf må bestilles via EPOs nettsider. Du vil motta en pakke i posten som inneholder smartkort og andre ting du trenger for å installere programvaren på din PC. Det vil derfor ta lenger tid å bestille og installere eOlf enn PCT-SAFE.

2. Hvis du ønsker å fylle ut og levere inn et EP-patent til EPO, er det bare eOlf som har denne muligheten.

Verktøyene kan kun benyttes for innlevering av internasjonale PCT-søknader (PCT/RO/101 PCT Request) og kan ikke benyttes for innlevering av europeiske (EP-patenter) og nasjonale patentsøknader til Patentstyret.

Bestilling og installering av programvare
Vi anbefaler at du alltid benytter den nyeste versjonen av programvaren. Denne vil du til enhver tid finne på WIPOs og EPOs hjemmesider.

Smartkort og sertifikat
Hvis du benytter EPOs eOlf for innlevering av elektroniske PCT-søknader, må Patentstyret registrere Smartkortet ditt før du har muligheten til å innlevere den første søknaden. Dette behøver du bare å gjøre én gang, og det finnes to ulike metoder du kan benytte:

  1. Den raskeste metoden er å registrere deg her: https://pctsafe.patentstyret.no/olf/enrol/. Bruk Internet Explorer, og husk at Smartkortet må være koblet til ved registreringen.
  2. Du kan også eksportere sertifikatet ditt og sende dette til Patentstyret som et zippet vedlegg i en e-post. Send e-posten til post@patentstyret.no, og skriv i e-posten at dette gjelder registrering av Smartkort i forbindelse med elektronisk PCT. Her følger en beskrivelse av hvordan du eksporterer sertifikatet (PDF-fil)

Veiledning
Vi har laget en kort norsk veiledning for hvordan du skal fylle inn søknaden din.

 For mer utfyllende veiledninger og svar på ofte stilte spørsmål, se lenkene under:

Svar på ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions):

Betingelse ved elektronisk innlevering

Vær oppmerksom på at den elektroniske søknaden din ikke er ansett for innkommet før vi har mottatt den på vår server. Din bekreftelse på mottak får du i form av en kvittering. Søknaden må være i henhold til gjeldende lovverk.

Hvis du leverer inn søknaden på fax, papir eller som korrespondanse i Altinn (grunnet teknisk svikt eller annet), for deretter å levere inn en identisk elektronisk søknad, må du trekke den ene søknaden. Hvis papirversjonen og den elektroniske versjonen blir mottatt av oss på forskjellige dager har du to muligheter:

  • Hvis du velger å trekke den elektroniske versjonen, vil vi anse søknaden som innkommet den dagen vi mottok faxen/papirene, og du vil ikke ha krav på redusert avgift.
  • Hvis du velger å trekke fax/papirversjonen, vil vi anse søknaden som innkommet den dagen vi mottok den elektroniske søknaden, og du vil ha krav på redusert avgift.

WIPO har beskrevet standarden for elektronisk innlevering og prosessering (se Annex F: Standard for Filing and Processing in Electronic Form nederst på siden)

Under finner du utdrag om situasjoner som kan påvirke innleveringen:

The Office will make every effort to accept an international application in electronic form. It is only if the application is not sent in accordance with the E-filing interoperability protocol (see Annex F, section 5.1) that no acknowledgement of receipt will be generated. Other errors, such as the use of outdated certificates (see Annex F, Appendix II, section 4.4.7), applications infected by viruses or other forms of malicious logic (see Section 708(b)) or certain missing files, are notified to the applicant by inclusion in the notification of receipt.

Where it appears that the notification of receipt sent to the applicant by electronic means of transmittal was not successfully transmitted, the Office will promptly retransmit the notification of receipt by the same or another means (see Section 709(b)).

In case of failure of the electronic systems when an international application is filed with it, the Office will use all means available, such as fax or e-mail, to inform the applicant about procedures to follow as alternatives.

Du kan lese mer om om situasjoner som kan påvirke innleveringen i dokumentet "Model notification under Section 710(a)" som kan lastes ned på WIPOs nettside E-Filing Service Establishment Guidelines for PCT Receiving Offices with respect to the International Bureau of WIPO

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål som er relatert til PCT-SAFE eller eOlf kan du kontakte oss i Patentstyret.

 

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)