Europeisk patentsøknad

Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er en avtale mellom europeiske land som gjør det enklere og billigere å søke og oppnå patent samtidig i flere av medlemslandene.

Det europeiske patentverket - European Patent Office (EPO) - behandler europeiske patentsøknader på grunnlag av regler gitt i EPC. 

Norge ble medlem 1. januar 2008. Dette innebærer at europeiske søknader innlevert etter 1. januar 2008 kan også få virkning i Norge.

European Patent Office (EPO) logo

Søknadsprosessen

Søknad om europeisk patent kan leveres direkte til det europeiske patentverket (EPO) eller til det nasjonale patentverket i et av medlemslandene. Den nasjonale myndigheten oversender søknaden til EPO, som foretar den formelle kontrollen. Innleveringsdato for en EPO-søknad blir den datoen søknaden er mottatt av den nasjonale myndigheten såfremt søknadene oppfyller gitte krav. 

Du kan også levere søknaden elektronisk direkte til EPO. Da oppnår du rabatt på søknadsavgiften og får umiddelbart en kvittering på at søknaden er levert. Søknaden blir behandlet sentralt av EPO i München, som meddeler europeisk patent med virkning for de landene som er utpekt i søknaden. Mål for saksbehandlingstid i EPO er tre år. 

Hvordan få ditt europeiske patent gyldig i Norge (validering)

Les mer om hvordan ditt europeiske patent gjøres gyldig i Norge

European Patent Convention:

Internasjonal patentsøknad

Det europeiske patentverket (EPO) er også tilsluttet ordningen med internasjonale patentsøknader (PCT). Du kan derfor utpeke EPO på lik linje med andre land i en PCT-søknad, og dermed søke om patentbeskyttelse i alle landene som er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen, EPC.

Les mer om internasjonal patentsøknad (PCT)

   

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)