Skjemaer i ODT- og PDF-format

Patent: alle skjemaer på denne siden er tilgjengelige i PDF-format. I tillegg er søknad om patent tilgjengelig i ODT-format.

Skjema i ODT-format

Skjema i ODT-format (OpenDocument Tekst) kan åpnes og redigeres i alle OpenOffice-kompatible program (inkludert Windows, Mac, Unix og Google Docs.) Skjemaet kan lagres og sendes inn med vanlig post, eller som vedlegg til en e-post.

For å åpne filer i ODT-format, må du bruke programvare som støtter dette formatet. Du kan laste ned denne programvaren gratis fra OpenOffice.

Skjemaer i PDF-format

Skjemaene i PDF-format må sendes inn via vanlig post til Patentstyret da informasjonen på skjemaene ikke kan lagres. Du kan også skrive ut ferdig utfylt skjema, skanne det inn og legge ved filen som vedlegg til en e-post eller som korrespondanse i Altinn. 
Lenke til elektronisk innlevering av søknader og korrespondanse
(lenken går til Altinn og åpnes i nytt vindu)

Hvis skjemaet skal sendes direkte til Patentstyret, skal du ta en utskrift, undertegne og sende dette til en av Patentstyrets offisielle adresser eller offisielle telefaksnummer.

NB: Søknader og dokumenter skal ikke sendes til en navngitt saksbehandler eller til Infosenteret.

Patentstyrets offisielle adresser er:

Postadresse: Patentstyret, Postboks 8160 Dep. N-0033 Oslo
E-postadresse: post@patentstyret.no
Telefaksnummer: 22 38 73 01

Hvis du sender søknaden til e-postadressen vår, vil du motta en automatisk bekreftelse på dette. Først når en slik bekreftelse er mottatt, kan du være sikker på at e-posten din er registrert mottatt hos oss. Vær oppmerksom på risikoen for at e-posten din havner i spamfilteret vårt.

Oversikt over ODT- og PDF-skjemaer

For at du skal være sikker på at Patentstyret mottar de opplysningene vi trenger for å behandle saken din, må du alltid bruke den nyeste versjonen av skjemaene på denne siden. Skjemaene har separate veiledninger.

NB: Det er dessverre ikke mulig å fylle ut og lagre skjemaet elektronisk. (Mer informasjon om PDF-filer).

Skjemaer

Søknad om patent
(Hvis du søker via Altinn skal du ikke bruke dette søknadsskjemaet).

Skjema (ODT)
(versjon 1.0)

Skjema (PDF)
(versjon 1.3)
 

Veiledning
   

Eksempel på patentsøknad 
 
  Eksempel   

Erklæring om retten til oppfinnelse 

  Skjema
(versjon 1.0)
 
Veiledning
SPC skjema
 
  Skjema
(versjon 1.0)
 
 

Publisering av EP-søknad og validering av EP-patent
 

  Skjema  

Krav om anmerkning om pant 

  Skjema
(versjon 1.0)
Veiledning

 

Skjemaer som brukes på alle områder: varemerke, patent og design:
(PDF-format)
 
Melding om overdragelse/fusjon Skjema
(versjon 1.0)
Veiledning
Fullmakt
 
Skjema
(versjon 1.0)
Veiledning
Navne- /adresseendring
 
Skjema
(versjon 1.0)
Veiledning
Melding om lisens
 
Skjema
(versjon 1.0)
Veiledning
 
Andre endringer
 
Skjema
(versjon 1.1)
Veiledning

 

Forms in English (PDF format):
 
Notification of change in ownership/merger Form 
(version 1.0)
Notes
 
Power of Attorney Form 
(version 1.0)
Notes
 
Notification of a license Form 
(version 1.0)
Notes
 
Declaration of right to the invention Form 
(version 1.0) 
 Notes
Publication of EP Applications and Validation of EP  Form