Forundersøkelser

Tenker du nytt innenfor teknikk, varemerke, logo eller design, kan en forundersøkelse gi deg opplysninger av avgjørende betydning for planene dine.

Forundersøkelser

Skal du ta gode beslutninger, må du stille de riktige spørsmålene, - og du må gjøre det så tidlig som mulig i prosessen.

  • Kan det tenkes at din nye oppfinnelse ikke er så ny?
  • Kan ditt nye varemerke eller din nye logo være lik andres?
  • Er din nye design egentlig din?
  • Bør du vite hva konkurrentene dine gjør?
  • Ønsker du å verne om dine rettigheter?

Under kategoriene patent, varemerke og design i venstre menyen finner du mer informasjon om de enkelte tjenestene. Har du andre behov – kontakt oss og fortell om dine ønsker! Vi har ingeniører, jurister, bibliotekarer og erfarne saksbehandlere som gir deg denne viktige informasjonen - så du kan ta de riktige beslutningene.

Og best av alt - du får disse opplysningene i løpet av noen dager!

Konfidensiell behandling

Alle forundersøkelser utføres etter lovpålagt taushetsplikt. Bestiller du en forundersøkelse er du sikret full konfidensialitet. 

ISO-sertifisert tjeneste

Patentstyrets forundersøkelser har oppnådd ISO-sertifisering - et internasjonalt standardisert kvalitetssikringssystem.
Les mer om ISO-sertifisering

Forbehold

Søkene foretas i allment tilgjengelig informasjon. Resultatet av en undersøkelse er ikke bindende for Patentstyret ved en senere søknad.

 

!

Konfidensiell behandling

Alle forundersøkelser utføres etter lovpålagt taushetsplikt. Bestiller du en forundersøkelse er du sikret full konfidensialitet.