Forundersøkelser

Tenker du nytt innenfor teknikk, varemerke, logo eller design, kan en forundersøkelse gi deg opplysninger av avgjørende betydning for planene dine.

Forundersøkelser

NB: Leveringstider i sommer

Leveringstidene for forundersøkelser kan bli berørt av ferieavvikling i sommer.

Dette gjelder spesielt for hasteforundersøkelser, men leveringstider for andre typer forundersøkelser kan også bli påvirket. Vi vil gjøre alt vi kan for å utføre de forundersøkelsene vi mottar.

Ta kontakt på oppdrag@patentstyret.no, og vi vil undersøke nærmere innenfor de enkelte fagområdene og oppgi leveringstid. 


Skal du ta gode beslutninger...

... må du stille de riktige spørsmålene, - og du må gjøre det så tidlig som mulig i prosessen.

  • Kan det tenkes at din nye oppfinnelse ikke er så ny?
  • Kan ditt nye varemerke eller din nye logo være lik andres?
  • Er din nye design egentlig din?
  • Bør du vite hva konkurrentene dine gjør?
  • Ønsker du å verne om dine rettigheter?

Under kategoriene patent, varemerke og design i venstre menyen finner du mer informasjon om de enkelte tjenestene. Har du andre behov – kontakt oss og fortell om dine ønsker! Vi har ingeniører, jurister, bibliotekarer og erfarne saksbehandlere som gir deg denne viktige informasjonen - så du kan ta de riktige beslutningene.

Og best av alt - du får disse opplysningene i løpet av noen dager!

Konfidensiell behandling

Alle forundersøkelser utføres etter lovpålagt taushetsplikt. Bestiller du en forundersøkelse er du sikret full konfidensialitet. 

ISO-sertifisert tjeneste

Patentstyrets forundersøkelser har oppnådd ISO-sertifisering - et internasjonalt standardisert kvalitetssikringssystem.
Les mer om ISO-sertifisering

Forbehold

Søkene foretas i allment tilgjengelig informasjon. Resultatet av en undersøkelse er ikke bindende for Patentstyret ved en senere søknad.

 

!

Konfidensiell behandling

Alle forundersøkelser utføres etter lovpålagt taushetsplikt. Bestiller du en forundersøkelse er du sikret full konfidensialitet.