Foretaksnavn /Firmanavn

Foretaksnavn (tidligere firmanavn) registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Du kan klage på en slik registrering ved å kreve overprøving av registreringen av et foretaksnavn. Kravet sendes til Patentstyret.

I dagligtale brukes begrepene firma, bedrift og foretak mye om hverandre. Men i norsk lov brukes betegnelsen "foretak".

Du kan registrere navn som direkte beskriver virksomheten til foretaket ditt, men da vil du kun få vern mot helt identiske navn. For at du skal hindre andre i å bruke forvekselbare navn må navnet ditt være særpreget.

Foretaksnavn registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund

I visse tilfeller kan et foretaksnavn også registreres som varemerke
Les mer om hvordan du kan beskytte ditt foretaksnavn eller firmanavn

Klager vedrørende foretaksnavn

Hvis du mener at et foretaksnavn registrert i Foretaksregisteret er forvekselbart med ditt foretaksnavn eller varemerke, kan du sende inn en klage til Patentstyret. Det samme gjelder også hvis foretaksnavnet krenker dine rettigheter til vernet personnavn.

Forvekselbare foretaksnavn betyr for eksempel at det ligner på ditt foretaksnavn eller varemerke, enten ved måten navnene ser ut eller skrives, eller ved måten de uttales. Det som blir avgjørende er om andre (dine potensielle kunder) vil kunne ta feil av dem.

Les mer om hvordan du kan klage på registrering av et foretaksnavn eller firmanavn

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse