Hvordan søke varemerke?

I Norge 

For å søke om varemerkeregistrering i Norge leverer du inn en søknad om registrering av varemerke til Patentstyret.

En slik registrering gjelder bare for Norge. Hvis du ønsker å søke om varemerkeregistrering i andre land, er det uansett en fordel å levere inn din første søknad i Norge.

Elektronisk søknad

Av hensyn til sikkerhet og sporbarhet, anbefaler vi at du leverer inn både søknader og tilhørende korrespondanse elektronisk via Altinn. Du får kvittering umiddelbart. Skjemaene finnes både på bokmål og nynorsk.

  Altinn logo

Søknad i ODT- eller PDF-format

Ønsker du likevel å fylle ut og sende inn søknadsskjema med vanlig post, eller som vedlegg til e-post til oss, er dette også mulig. Du kan da benytte deg av skjema i ODT- eller PDF-format.

Søknad i ODT-format (OpenDocument Tekst) kan åpnes og redigeres i alle OpenOffice-kompatible program (inkludert Windows, Mac, Unix og Google Docs.) Skjemaet kan lagres og sendes inn med vanlig post, eller som vedlegg til en e-post. For å åpne filer i ODT-format, må du bruke programvare som støtter dette formatet. Du kan laste ned denne programvaren gratis fra OpenOffice.

Søknad i PDF-format kan også sendes inn med vanlig post eller som vedlegg til en e-post. MEN, det er dessverre ikke mulig å fylle ut og lagre skjemaet elektronisk.

Fornyelse

I andre land

Hvis du ønsker å beskytte varemerket ditt i andre land, må du søke registrering i det enkelte land. Ønsker du å søke beskyttelse i et større antall land, kan det være enklere og billigere å levere inn en internasjonal registreringssøknad ved bruk av Madrid-protokollen eller søke om registrering av EU-varemerke.  
Les mer om registrering av varemerket ditt i andre land

Andre typer skjemaer

Følgende skjemaer finner du i PDF-format på siden Skjemaer i PDF-format:

  • søknad om registrering av ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer
  • administrativ overprøving av foretaksnavn
  • melding om overdragelse/fusjon
  • fullmakt
  • navne-/adresseendring
  • melding om lisens
  • andre endringer

 

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse