Internasjonal registrering av varemerker

Privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemstatene i Madridprotokollen kan, med utgangspunkt i en nasjonal varemerkesøknad eller -registrering, søke om registrering i de andre medlemslandene.

Norge er medlem av Madridprotokollen.

  • Privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemstatene i Madridprotokollen kan, med utgangspunkt i en nasjonal varemerkesøknad eller -registrering, søke om registrering i de andre medlemslandene.  
  • Det er både enklere og billigere å levere inn én internasjonal søknad via Madridprotokollen enn å søke i hvert enkelt land for seg.   
  • Antall medlemsland øker stadig. Hvis du har en Madridprotokollregistrering er det mulig å utvide denne på et senere tidspunkt til å gjelde i nye medlemsland.

Hvordan søke om varemerkeregistrering via Madridprotokollen?

Norske søkere som ønsker å benytte seg av ordningen, må levere søknaden til Patentstyret. En søknad om internasjonal registrering av et varemerke, må ha basis i en søknad eller registrering i hjemlandet.

De aktuelle landene som du ønsker å søke om varemerkebeskyttelse i, må utpekes blant medlemslandene.

Patentstyret sender søknaden til WIPO (World Intellectual Property Organization), som registrerer merket og fordeler registreringen til de utpekte landene, som så må vurdere om registreringen skal få vern i det enkelte landet.

Behandlingstiden i de respektive landene kan variere, men er ikke over 18 måneder. Dette er fordi Madridprotokollens regelverk tilsier at de utpekte lands nasjonale myndigheter har en 18-måneders frist på seg til eventuelt å nekte registrering. Hvis varemerket ikke er nektet innen denne fristen, er varemerket å anse som beskyttet i det aktuelle landet.

Søknaden må være skrevet på engelsk og må ikke være håndskrevet.

Søknadsskjemaet (kode MM2) kan lastes ned fra WIPOs hjemmeside.

Se også "Kommentarer til utfylling av en internasjonal varemerkesøknad"

Skal du søke om internasjonal varemerkeregistrering kan du bruke klassifikasjonshjelperen "Goods & Service Manager" som ligger på nettsidene til WIPO (World Intellectual Property Organization). WIPO har også laget en oversikt over spørsmål og svar knyttet til klassifiseringen: Madrid Tips (PDF)

Hva koster det å søke via Madridprotokollen

Patentstyret krever en klargjøringsavgift på NOK 800.

Den videre kostnaden er satt sammen av et grunnbeløp og avgiften for de ulike land/organisasjoner man ønsker å søke beskyttelse i. Ettersom avgiften for det enkelte land/organisasjon varierer, vil den totale kostnaden være avhengig av hvor mange og hvilke land/organisasjoner du ønsker å søke registrering i.
Se oversikt over land/organisasjoner som krever individuell avgift.

Avgiften kan regnes ut ved hjelp av WIPOs avgiftskalkulator. De internasjonale avgiftene oppgis i sveitsiske franc, og betales direkte til WIPO.

Betalingsinformasjon finnes også på søknadsskjemaet (MM2).

Profesjonell hjelp i søknadsprosessen

Et profesjonelt patentbyrå (også kalt patentfullmektig eller bare fullmektig) kan hjelpe deg utarbeide varemerkesøknaden din, samt følge opp viktige tidsfrister og innbetalinger. På tross av navnet er en patentfullmektig som regel ekspert på alle former for immaterielle rettigheter, inkludert varemerker. Hvis du skal søke varemerkebeskyttelse i andre land, bør du vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå under hele prosessen, også ved innlevering i Norge.
Les mer om hvordan et patentbyrå kan hjelpe deg.

For mer informasjon, se også

 

 

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse