Kvalitetspolitikk

Patentstyret skal være en effektiv og kundevennlig myndighet som innvilger robuste rettigheter slik at norsk næringsliv kan få økt verdiskapning fra sine immaterielle verdier. Målet om å være blant Europas fremste IPR-myndigheter bidrar til at vi leverer gode tjenester. Dette betyr at vi tar korrekte avgjørelser, leverer til rett tid, at kunder og tredjepart er tilfredse, og at vi utfører jobben kostnadseffektivt.

Ved å være tett på kunden blir tjenestene våre bedre og mer relevante. Vi benytter kundenes tilbakemeldinger som innspill til kontinuerlig forbedring av prosessene og tjenestene våre. Vi besvarer kundehenvendelser raskt, og bruker et språk som kundene forstår. 

For å kunne levere relevante tjenester av høy kvalitet er vi avhengige av engasjerte og kompetente medarbeidere. Dette oppnås blant annet ved å ha tydelige ledere som vektlegger kundenes og samfunnets behov, som hjelper med å prioritere mellom oppgaver og som motiverer, inspirerer og skaper tillit.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: