Kvalitetspolitikk

Patentstyret skal være et effektivt og kundenært kompetansesenter som innvilger robuste rettigheter slik at norsk og utenlandsk næringsliv kan få økt lønnsomhet fra sine immaterielle verdier. Ved å fokusere på næringslivets behov, leverer vi gode tjenester som hjelper kundene i markedene deres. Dette betyr at vi tar korrekte avgjørelser, leverer til rett tid, at vi formidler betydningen immaterielle rettigheter har for verdiskaping, samt at kunder og tredjepart er tilfredse og at vi utfører jobben kostnadseffektivt.

Vi benytter kundenes tilbakemeldinger som innspill til kontinuerlig forbedring av prosessene og tjenestene våre. Vi besvarer kundehenvendelser raskt og bruker et språk som kundene forstår. Vi jobber for bærekraftig utvikling i nærings- og samfunnsliv og for at immaterielle rettigheter er godt kjent og brukt i innovasjon og næringsutvikling.

For å kunne levere relevante tjenester av høy kvalitet er Patentstyret avhengig av engasjerte og kompetente medarbeidere og en kultur preget av åpenhet, læring, deling og inkludering. Dette oppnås blant annet ved å ha tydelige ledere som vektlegger kundenes og samfunnets behov, som hjelper med å prioritere mellom oppgaver og som motiverer, inspirerer og skaper tillit.

Samlet sett skal Patentstyret være en engasjert medspiller for økt innovasjon og verdiskaping.

Kvalitetslederen er Siri Leander.
Ønsker du å snakke med henne, kan du kontakte kundesenteret vårt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: