Betalingsinformasjon

Betale fakturaer, fornyelsesavgifter for varemerker og design, og årsavgifter for patenter.

Bank: DNB Bank ASA
Adresse: 0021 Oslo, Norge

Konto for betaling av faktura 
Kontonummer: 8276.03.00078
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4682760300078
Patentstyret bruker elektronisk handelsformat (EHF).

Konto for betaling av fornyelser og årsavgifter
Kontonummer: 8276.01.00192
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO8282760100192

Årsavgifter (patent) og fornyelser (design, varemerke, fellesmerke og ansvarsmerke)

Patentstyret sender ikke ut faktura for disse avgiftene, da det er frivillig om du vil opprettholde søknaden eller rettigheten din.

OBS: Før du betaler: Hvis du skal gjøre endringer i søknaden eller registreringen, må du melde dette skriftlig til oss i god tid før du betaler årsavgiften eller fornyelsen.
Hvordan melde inn endringer.

Slik betaler du:

Du kan enten gå direkte til innlogging for betaling eller først finne ut hvor mye du skal betale før du logger på:

1. Gå direkte til innlogging for Betaling,

eller

2. Finn ut hvor mye du skal betale før du logger deg på?

  • Søk opp og velg søknaden eller rettigheten din i Patentstyrets søketjeneste.
  • Under kapitelet «Betaling» kan du se hvor mye du skal betale og når.
  • Klikk på handlevognikonet og du kommer til vår Betaling. For å kunne betale elektronisk må du registrere deg som bruker hos oss.
  • Du kan betale med kort, BankAxess eller ordinær bankoverføring.
  • Under «Mine ordre og kvitteringer» finner du en oversikt over alle dine opprettede ordre og kvitteringer.

3. Hvis du ikke har mulighet til å betale elektronisk kan du betale direkte via nettbank

  • Kontonummeret for betaling av årsavgifter og fornyelser: 8276.01.00192. 
  • Oppgi søknadsnummer, eventuelt registreringsnummer for varemerke, design og ansvarsmerke, eller patentnummer for et meddelt patent. 
  • Ved betaling fra utlandet, bruk IBAN-nummeret: NO8282760100192.

Patentstyret godtar ikke betaling av avgifter og gebyrer med sjekk eller kontant.

Mer informasjon om fornyelse/årsavgift av patent, varemerke- og designregistrering

Lister over alle priser: patent   |   varemerke   |   design

Betalingsfrister er absolutte

Du må betale avgiften eller gebyret innen fristen for å unngå forsinkelsesgebyrer og mulig endelig henleggelse av patentsøknaden din eller opphør av patentet/varemerke- eller designregistreringen. Beløpet må være på Patentstyrets konto innen fristens utløp.

Tidlig betaling: Du kan betale fornyelsesavgiften for varemerke og design tidligst ett år før betalingsfristen. Årsavgiften for patent kan tidligst betales 6 måneder før betalingsfristen. 

Tilbakebetaling

Avgifter og gebyrer som er betalt med inntil kr 300 for mye blir ikke tilbakebetalt med mindre kunden ber om det.

Falske fakturaer

I noen tilfeller mottar privatpersoner og firmaer i Norge falske eller misvisende tilbud eller fakturaer fra inn- og utlandet knyttet til sine varemerker og patenter.
Advarsel mot falske varemerke- og patentfakturaer

Patentstyrets organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer: 971 526 157

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: