Betalingsinformasjon

Bankinformasjon DNB Bank ASA. Adresse: 0021 OSLO BIC: DNBANOKKXXX

Fakturaer fra Patentstyret

Kontonummeret for betaling av fakturaer fra Patentstyret: 8276.03.00078. Vennligst bruk det oppgitte KID-nummeret.

Ved betaling fra utlandet, bruk IBAN-nummeret: NO4682760300078.

Årsavgifter (patent) og fornyelser (design, varemerke og ansvarsmerke)

Du kan betale via  søketjenesten vår. Klikker du på handlevognikonet kommer du til betalingstjenesten der du kan betale med kort eller BankAxess, eller få betalingsopplyninger for å betale via bank. For å bruke betalingstjenesten må du registrere deg som bruker.

Betaling via bank

Kontonummeret for betaling av årsavgifter og fornyelser: 8276.01.00192. Vennligst oppgi søknadsnummer, eventuelt registreringsnummer for varemerke, design og ansvarsmerke, eller patentnummer for et meddelt patent. 

Ved betaling fra utlandet, bruk IBAN-nummeret: NO8282760100192.

Vennligst send informasjon vedrørende transaksjonen til e-post: regnskap@patentstyret.no.

Patentstyret godtar ikke betaling av avgifter og gebyrer med sjekk eller kontant.

Alle betalingsfrister er absolutte

Du må derfor betale avgiften eller gebyret innen fristen for å unngå forsinkelsesgebyrer og mulig henleggelse av søknaden din eller patentet/varemerke- eller designregistreringen. Beløpet må være på Patentstyrets konto innen fristens utløp.

Falske fakturaer

Med jevne mellomrom mottar privatpersoner og firmaer i Norge falske eller misvisende tilbud eller fakturaer fra inn- og utlandet knyttet til sine varemerker og patenter.

Tilbakebetaling

Avgifter og gebyrer som er betalt med inntil kr 300 for mye blir ikke tilbakebetalt med mindre kunden ber om det.

Patentstyrets organisasjonsnummer

  • Organisasjonsnummer: 971526157
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: