Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Advarsel mot falske fakturaer

Med jevne mellomrom mottar privatpersoner og firmaer i Norge falske eller misvisende tilbud eller fakturaer fra inn- og utlandet knyttet til sine varemerker og patenter.

Fakturaene blir av mange forvekslet med rettmessige krav om betaling for registrering av patentsøknader, eller registrering eller fornyelse av varemerker.

Disse fakturaene har ikke noen sammenheng med betaling for rettigheter i Norge eller andre steder. Det er kun Patentstyret og din eventuelle fullmektig som kan kreve betaling for disse tjenestene.

NB: Vær oppmerksom på at opplysninger om varemerker, patenter og design er offentlig tilgjengelig. Dermed er det mulig å bruke databasene til patentverk over hele verden for å skaffe bakgrunnsinformasjon for falske eller misvisende fakturaer.

Selskap som sender ut falske krav

Nedenfor finner du en liste over noen av de selskapene som har sendt ut falske eller misvisende krav eller tilbud om katalogoppføringer rettet spesielt mot varemerke- og patentrettigheter.

Listen er ordnet kronologisk, dvs i den rekkefølgen vi har mottatt informasjon om deres virksomhet (de sist mottatte ligger øverst).

11. februar 2020: Advarsel mot useriøs aktør – ny metode for å selge varemerkeregistrering

Eksempel på WIPOs nettsider: PCT Billing Scam Stopped by Florida Attorney General

Hvem sender ut rettmessige krav?

Patentstyret: Vi krever selv inn avgifter for patent- og varemerkerettigheter. Søknad om og registrering av slike rettigheter med virkning i Norge, kan bare gjøres gjennom Patentstyret.

EU-varemerker: Ved registrering av EU-varemerker skjer betaling av avgifter direkte til EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
Du kan også lese mer om falske krav på EUIPOs nettsider.

Internasjonalt: World Intellectual Property Organization (WIPO) har publisert en oversikt over selskaper som står bak slike falske tilbud - se lenke
Du finner også mer informasjon om problemet på WIPOs nettsider (PDF-fil).

Det europeiske patentverket (EPO): EPO har også publisert en advarsel mot falske krav på sine nettsider.

Tidligere medieomtale om falske fakturaer

Spørsmål 

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kundesenteret vårt på 22 38 73 00.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: