Elektronisk signatur på dokumenter til Patentstyret

I dag godtar Patentstyret kun elektronisk signatur fra Altinn. Det er samtidig et ønske om å få på plass helhetlige løsninger slik at kundene våre kan ta i bruk flere typer elektroniske signaturer så snart som mulig. Denne siden inneholder informasjon om Patentstyrets standard for hva vi godtar av signaturer, og planene fremover.

Hvilke dokumenter må jeg signere?

Regelverket stiller i noen tilfeller krav om at visse dokumenter skal signeres. Det gjelder for eksempel når du skal:

  • søke om, endre, eller slette industrielle rettigheter
  • sende inn innsigelser og administrative overprøvinger
  • gi fullmakt som gir en annen rett til å handle på dine vegne

Hvilke elektroniske signaturer godtar Patentstyret?

Håndskrevet signatur

Patentstyret godtar:

  • en håndskrevet signatur på et papirdokument
  • en elektronisk kopi /innskanning av et signert papirdokumentet. Dette gjelder også hvis du har brukt kun elektroniske hjelpemidler for å lage et dokument med håndskrevet signatur.

Her er noen eksempler på godkjente, håndskrevne signaturer.
Disse er gjengitt eller skapt ved hjelp av elektroniske midler, som elektronisk penn, eller avbildning av håndskrevet signatur. 

 

Hvis navnet kun er maskinskrevet, godtar vi ikke dette som gyldige signatur.
Her er noen eksempler på maskinskrevne navnetrekk med bruk av ulike fonter som vi ikke godtar.  

Grunnen til at vi godtar de håndskrevne signaturene er at papirkommunikasjon skal sidestilles med elektronisk kommunikasjon. Dette til tross for at fremgangsmåten har i seg lav autentiseringssikkerhet, og lav informasjonssikkerhet.

Elektronisk signatur fra Altinn

Elektronisk signatur laget av Altinn fra person som er autentisert med bruk av norsk personnummer i den nasjonale ID‐porten, godtas som gyldig signatur. 

Altinn er den primære internettportalen for digital dialog mellom næringsliv, privatpersoner og offentlige etater i Norge. I Altinn kan du

  • hake av for signering slik at dokumentet du skal sende blir påført en elektronisk signatur,
  • bruke Altinn for å oversende dokumenter med digital reproduksjon av din håndskrevne signatur.

Altinn gir en grad av sikkerhet ved autentisering, informasjonssikkerhet ved overføring, kvitteringsløsning, og sikrer at dokumenter som mottas fra Altinn importeres raskt og ressurseffektivt inn i Patentstyrets systemer uten manuelle operasjoner. 

Har du ingen norsk ID-nummer?
Du kan også bruke Altinn uten tilgang til innlogging via den norske ID-porten. Mer informasjon om bruk av Altinn uten å ha en norsk ID-nummer

Hvorfor skal jeg signere et dokument?

Hensikten med signaturen er å knytte en person til det dokumentet som signeres. Signaturkravet i regelverket skal bidra til at du kan ha tillit til informasjonen i Patentstyrets registre. Dette selv om det som hovedregel alltid er det underliggende forhold som vil være avgjørende i tilfelle av en tvist.

Hva skjer hvis jeg signerer på feil måte?

I forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter §1 tredje ledd annet punktum, går det frem at Patentstyret til enhver tid fastsetter standarden for elektroniske signaturer. I forskriftens § 1 fjerde ledd går det frem at «Søknad eller dokument som leveres på annen måte enn fastsatt i første til tredje ledd, regnes ikke som levert».

Hva skjer fremover? 

Arbeidet med å få på plass systemer for å ta imot flere elektroniske signaturer er del av Patentstyrets digitaliseringsstrategi. En viktig del av digitaliseringsprosessen er få på plass systemer som vil oppfylle krav i eIDAS-forordningen om gjensidig anerkjennelse av nasjonale eID-er i medlemslandene i EU og EØS.

Men det er også et klart behov for bruk av de elektroniske signatur‐ og tillitstjenester fra aktører utenfor Europa. Derfor er vi i dialog med andre IPR-myndigheter for å finne en felles tilnærming og harmonisert kravene til informasjonssikkerhet for elektroniske signaturer i bransjen.

Det er imidlertid vanskelig å gi noen klar indikasjon for når det kan åpnes opp. Vi vil jevnlig ta opp til vurderingen hva som kan godtas av signaturer, og oppdatere informasjonen her på våre nettsider fortløpende.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: