Hva vi kan og ikke kan hjelpe deg med

Patentstyrets kundesenter og saksbehandlere kan hjelpe deg med mye, men det er en del ting vi dessverre ikke kan hjelpe deg med.

I Patentstyret skiller vi mellom veiledning og rådgivning.

Med veiledning mener vi en orientering om fagområdene våre – patenter, varemerker og design - og hva som kjennetegner de ulike rettighetsområdene. Patentstyret kan gi deg en oversikt over hvilke muligheter som finnes, hva som skal til for å søke om rettigheter og hva det eventuelt kan bety for deg og virksomheten din.

Med rådgivning mener vi å gi konkrete forslag til hva du skal eller bør foreta deg, eller hjelpe deg med ulike typer strategier innenfor patent, varemerke eller design. Slik rådgivning ligger utenfor oppdraget vårt som offentlig myndighet. Hvis du ønsker rådgivning, bør du ta kontakt med et advokatfirma eller et patentbyrå. Dette er profesjonelle rådgivere som kjenner fagområdet og kan hjelpe deg med utnyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter.

Eksempler på hva vi IKKE kan hjelpe deg med:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: