Vi øker kvaliteten på våre rekrutteringsprosesser

Bakgrunnssjekk av eksterne kandidater innføres fra januar 2018.

For å øke kvaliteten i våre rekrutteringsprosesser har Patentstyret inngått avtale med sikkerhetsselskapet Semac om bakgrunnssjekk av eksterne kandidater før fast ansettelse. I tillegg til at vi informerer om bakgrunnssjekken på nettsidene til Patentstyret, vil det alltid stå informasjon om dette i stillingsannonsen.

Semac er Norges ledende leverandør av bakgrunnssjekk. En bakgrunnssjekk er i hovedsak en uavhengig 3. parts verifisering av den informasjonen arbeidssøkeren oppgir, samt en gjennomgang av en rekke sikkerhetsrelaterte sjekkpunkt.

En bakgrunnssjekk fra Semac kan avdekke alt fra uregelmessigheter knyttet til CV, utdannelse, kompetanse og identitet til en historie med ytterliggående ytringer, brudd på straffeloven, konflikter, omdømmesaker og rusproblematikk

Hvorfor bakgrunnssjekk

Uriktige og eller mangelfulle opplysninger i CV'er, forfalskning av vitnemål med mer er dessverre noe som forekommer i stadig flere rekrutteringsprosesser. Det at vi foretar bakgrunnssjekk av kandidater vil i tillegg til å øke kvaliteten på våre rekrutteringsprosesser, styrke vårt omdømme som arbeidsgiver og virke forebyggende på den useriøse delen av søkermassen.

Hva er en bakgrunnssjekk?

  1. Verifisere informasjon som legges til grunn i rekrutteringsprosessen.
  2. Søke etter sikkerhetsrelatert informasjon som kan være av betydning for ansettelsesprosessen.
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: